Advies Rli wortelt in brede consultatie

24 september 2015Het advies ‘Rijk zonder CO2: naar een duurzame energievoorziening in 2050’ van de  Raad voor de leefomgeving en infrastructuur wortelt ook in een brede, open consultatie van experts uit de energiesector, kennisinstellingen, planbureaus en universiteiten.

Uit het verslag daarover van de Rli
‘(…) De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) heeft tijdens het opstellen van het advies ‘Rijk zonder CO2, naar een duurzame energie- voorziening in 2050’ een open consultatie georga- niseerd waarin onder andere NGO’s, branche- en belangenorganisaties, bedrijven, kennisinstellingen, start-ups maar ook andere belangstellenden waren uitgenodigd hun visie te geven. De consultatie bestond uit twee bijeenkomsten en de mogelijkheid om via de Rli-website te reageren. (…)’

Het verslag is een lange lijst van opmerkingen die gemaakt zijn. Bij de afronding van de consultaties vroeg Rli-voorzitter Henry Meijdam wat er vooral niet mocht ontbreken in het advies aan het kabinet.
Dit waren de antwoorden:
‘(…)

 • Niet energiebesparing maar verhogen energie efficiency
 • Vrolijkheid/ optimisme
 • Europa
 • Kansen benutten
 • Nederland / samenleving barst van de energie
 • Integraliteit
 • Realistische verdienmodellen
 • Leveringszekerheid
 • Energieopslag
 • Systeemdenken (energie en economie)
 • Industriebeleid benutten voor transitie
 • Ruimtelijke inpassing
 • Innovatie (economie, sociaal, technisch)
 • Democratisch energiedebat
 • Inter-connectie
 • Warmtevraag en –aanbod
 • Financierbaarheid
 • Vraagsturing
 • Consistentie
 • Elektrische auto/ mobiliteit
 • Sustainable energy for all.
 • Ook over ontwikkelingsbeleid iets opnemen.
 • Neuropsychologie: het gaat om mensen en die woont in een huis. Daar aangrijpingspunt. Denk groot en klein doen. Breng het naar de huizen en mensen.
 • Wenkend perspectief > veiligheid moet centraal staan. Dan gaan mensen mee.
 • Industrie vergeet ze niet
 • Veranderbereidheid (emotie) en verandervaardigheid (ratio).
 • Klimaatverandering, hoe urgent het is en dat er internationale afspraken zijn en de betekenis die we daar aan moeten geven in Nederland.
 • Duidelijkheid over wie draagt lasten, waar pijn zit, wie winnaars en verliezers zijn.
 • Flexibiliteitsdiensten door partijen. Wie gaat die leveren?
 • Consistentie, keuzes maken en ze lang door laten lopen.
 • Kinderen; de nieuwe generatie opleiden met duurzaamheid en die beïnvloeden ouders.
 • Autonome ontwikkelingen. Laat ruimte voor doorontwikkeling.
 • Visie in aanvulling op consistentie (van overheid).
 • Context: als je naar systeem kijkt waar binnen we willen veranderen, dan is dat systeem te veel op euro’s gebaseerd. Het gaat over andere waarden.
 • Tegengas tegen de lobbyclubs.
 • Loslaten, het oude loslaten en het nieuwe omarmen.
 • Overheidsinkomsten, hoe gaat overheid financieren? Belastingen herzien.
 • Out of the box thinking
 • Verminderen van de vraag, ook in agro en voedingssector. Dus ook via producten.
 • Buiten de kaders van het energiesysteem.
 • As Nederland impact wil hebben dan de kinderen Chinees leren.
 • Korte termijn, houd die ook in de gaten.  (…)’

En dat waren dan alleen nog maar de slotopmerkingen.
Via de website kreeg de Rli ook nog zo’n 80 adviezen.
Indrukwekkend, maar je wordt dan toch wel heel benieuwd hoe de Rli al die suggesties in het advies aan het kabinet ‘meegenomen’ heeft…

Videocompilatie over de consultatie

Schermafdruk 2015-09-24 15.45.17

Bronnen
Rli, over de consultatie, 24 september 2015: Advies: Rijk zonder CO2: naar een duurzame energievoorziening in 2050
Verslag van de consultatie, Opbrengst van de open consultatie ten behoeve van het advies (pdf, 85 pag.)
Video

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.