Nederland: advies voor versnelling CCS-ontwikkeling

18 december 2015 – Het ministerie van EZ buigt zich momenteel over een advies dat aangeeft hoe de ontwikkeling van CCS in Nederland versneld kan worden.

Binnenkort komt het kabinet met een langetermijnvisie op CCS (Carbon Capture and Storage, CO2-afvang en -opslag). Ten behoeve van die visie heeft CATO (het Nederlandse R&D-programma voor CCS) een rapport geschreven over de vraag hoe de ontwikkeling van CCS in Nederland versneld kan worden.
Het rapport zet nog eens uiteen hoe groot het belang van CCS is in het kader van het klimaatbeleid en komt dan met een aantal kortetermijnacties voor een versnelling van de CCS-ontwikkeling:

  • Het demonstratieproject ROAD nieuw leven inblazen
    Het gestagneerde project Rotterdam Opslag en Afvang Demonstratieproject (ROAD) is van groot belang voor de ontwikkeling van CCS in Nederland (en Europa) en vergt hernieuwd commitment van industrie en bedrijfsleven
  • Betrouwbare subsidie nodig
    ‘CCS is nog niet commercieel haalbaar. Extra stimuli zijn noodzakelijk om business case voor CCS (demonstratie)projecten te verbeteren. Stabiliteit en duidelijkheid voor marktpartijen zijn hier de sleutelbegrippen.’
  • Een stappenplan voor grootschalige invoer van CCS
    ‘Stappenplan gericht op voorbereiding grootschalige CCS implementatie in 2020- 2030. Eerste stappen van een CCS-project plan zijn no- of low-regret stappen. Belangrijke rol voor de overheid maar input en commitment nodig van private partijen.’

Uit de samenvatting van het advies
‘(…) CO2- afvang, -transport en -opslag is een onvermijdelijk onderdeel van de oplossing
CO2 -afvang, -transport en -opslag (afgekort CCS) is een noodzakelijk onderdeel van een portfolio van maatregelen in de energiesector en de zware industrie om CO2-emissies vergaand te reduceren. Modellen van nationaal en internationaal gerenommeerde onderzoeksinstituten laten zien dat het halen van strikte klimaatdoelstellingen in de komende decennia goedkoper is wanneer CCS- technologie beschikbaar is en wordt ingezet bij elektriciteitscentrales en in de industrie. Kortom, het niet inzetten van CO2-afvang en opslag is een risicovolle strategie.

Visie & doelstellingen moeten zekerheid bieden voor de lange termijn
Een sterke commitment is nodig van de Nederlandse overheid en de overige belanghebbenden om vertrouwen in de markt te genereren dat nodig is voor grootschalige investeringen in CCS-infrastructuur. Het stellen van uitdagende maar haalbare doelstellingen en mijlpalen door de overheid en industrie is nodig om de voortgang van CCS te stimuleren en inzichtelijk te maken en waar nodig bij te sturen.. (…)

Nederland heeft veel ervaring met afvang, transport en opslag van CO2
Nederland begon al in 1988, als een van de eerste landen ter wereld, met studies naar het ontwikkelen van CCS-projecten. Dit resulteerde sinds 2004 in de opslag van CO2 in een aardgasveld onder de zeebodem, 100 km uit de kust. Transport van CO2 en nuttig hergebruik ervan in kassen vinden reeds plaats sinds 2005. Sinds de start van het onderzoek in de jaren ‘80 is de kennis over de kansen en beperkingen van CCS sterk toegenomen, mede dankzij onderzoeksprogramma’s (bijv. CATO) met betrokkenheid van vele maatschappelijke partijen.

Sterke positie Nederlandse industrie en kennisinstellingen
Nederland kent een zeer gunstige ligging met betrekking tot mogelijkheden voor CO2-opslag en -transportinfrastructuur. Er zijn legio voorbeelden van CO2-afvangmogelijkheden bij de sterk ontwikkelde industrieregio’s. Aan de geografische en geologische voorwaarden voor het verder ontwikkelen van CCS wordt voldaan. Er zijn marktkansen voor Nederlandse (markt)partijen om technologieën en diensten te ontwikkelen op het gebied van CCS. Deze diensten en technologieën kunnen mogelijk wereldwijd worden ingezet. De Nederlandse industrie en kennisinstellingen bevinden zich in een goede positie om CCS in ons land te ontwikkelen en daaruit economisch voordeel te halen. (…)’

De werkgroep die het ‘versnellingsadvies’ opstelde, bestond uit vertegenwoordigers van Shell, TAQA, ROAD, EBN, Utrecht University, Ecofys en Energie Nederland. TATA Steel had een adviserende rol in het project, Ecofys ondersteunde de werkgroep.

Bronnen
Ecofys, 2 december 2015: Position paper beschrijft welke korte termijn acties de ontwikkeling van CCS in Nederland kunnen versnellen in Nederland
Rapport, 16 november 2015: Hoofdlijn CCUS, TKI-Toeslag-2013 project WP07, Deliverable 05: CCS position paper (pdf, 45 pag.)
Website CATO
Website ROAD
Foto: CO2-opslaglocatie Barendrecht, beoogde locatie voor een proef die niet doorging wegens groot verzet vanuit de omwonenden. (Foto: FluxEnergie/© Wil de Jonge)

Onderwerpen: , , ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.