Advocaat Urgenda: ‘Overheid kan energietransitie afdwingen’

20 juni 2016 – Roger Cox, de advocaat die in de Klimaatzaak van Urgenda de overheid wist te dwingen tot extra CO2-reductiemaatregelen, vindt dat de overheid in de verduurzaming zélf de dwingende partij moet zijn. Hij zei dit in een interview met 1Limburg.

Uit een bericht van 1Limburg
‘(…) De afgelopen tien jaar zijn er behoorlijk veel burgerinitiatieven geboren die een duurzame manier van leven willen vormgeven. Maar al die energie- en voedselcoöperaties lopen volgens Cox steeds weer aan tegen het systeem dat gebaseerd is op het gebruik van fossiele brandstoffen. Cox: “Je hebt de overheid nodig om het systeem om te zetten. Met regels en subsidies kan een overheid de overgang naar een duurzame samenleving afdwingen”. Een eerste grote opdracht voor de staat vindt hij de sluiting van kolencentrales die enorm veel CO2 uitstoten. (…)

De Limburgse advocaat en milieuactivist Roger Cox ondersteunt wereldwijd organisaties die rechtszaken voeren voor een beter klimaatbeleid. In het L1-radioprogramma de Stemming maakte Cox zondag de balans op van de internationale juridische procedures die voortkomen uit de rechtszaak die hij namens milieuorganisatie Urgenda heeft gewonnen.
Een jaar geleden eiste Urgenda dat de Nederlandse staat meer inspanningen zou gaan doen om CO2-uitstoot te verminderen. Cox won deze rechtszaak voor Urgenda waardoor de staat gedwongen is maatregelen te nemen die leiden tot 25 procent reductie van CO2 uitstoot. Wereldwijd heeft de zaak daarna de aandacht getrokken.
Cox ondersteunt onder meer actiegroepen in België, Nieuw-Zeeland, Australië en de Verenigde Staten. In dat laatste land liepen volgens Cox al meerdere rechtszaken. “Er zijn inmiddels tussenvonnissen uitgesproken die refereren aan de Nederlandse uitspraak. Daaruit blijkt dat ook als je slechts een kleine bijdrage levert aan de opwarming van de aarde dat niet betekent dat je geen verantwoordelijkheid moet nemen”, zegt Cox. Ook in Nederland gaat het om kleine hoeveelheden uitstoot CO2 als je het mondiaal vergelijkt, maar per hoofd van de bevolking behoren wij tot de grootste vervuilers ter wereld weet Cox. (…)’

Bronnen
1Limburg, 19 juni 2016: De Stemming: advocaat over strijd voor beter klimaat
Foto: VPRO

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.