Afdracht EBN aan staatskas meer dan gehalveerd

160420-EBN20 april 2016 – De afdracht aan de staatskas door EBN, de staatsdeelneming in de winning van olie en gas, is in 2015 gekelderd van 4,8 mrd euro naar 2,1 mrd euro. Oorzaken: de verminderde gaswinning uit het Groningen-veld en de lagere prijzen.

De afdracht van EBN aan de staatskas beslaat ongeveer veertig procent van de totale gasbaten van de overheid.
De afdracht is volgens het Jaarverslag 2015 gekelderd door twee oorzaken: de verminderde gaswinning uit het Groningen-veld en de lagere prijzen.
In het jaarverslag stelt EBN zich op het standpunt dat aardgas een belangrijke transitiebrandstof is.

Schermafdruk 2016-04-20 06.25.28Uit een bericht van EBN
‘(…) In een jaar waarin de Nederlandse gasindustrie verder onder druk is komen te staan, daalde de omzet van EBN ten opzichte van 2014 met 27% naar EUR 4,8 miljard. Oorzaken hiervoor zijn de lagere productie uit het Groningenveld en de lagere gerealiseerde prijzen. EBN droeg in 2015 EUR 2,1 miljard af aan de enige aandeelhouder, de Nederlandse Staat (2014: EUR 4,9 miljard).

In 2015 werden 30 boringen gezet, waarvan 5 op land en 25 op zee. Tevens werden 12 nieuwe velden succesvol tot ontwikkeling gebracht. EBN investeerde EUR 567 miljoen in exploratie en de ontwikkeling van nieuwe velden in Nederland. De omzet bedroeg EUR 4,8 miljard over 2015. CEO Jan Willem van Hoogstraten over de behaalde resultaten. “De E&P industrie verkeert in zwaar weer. Dat heeft ontegenzeggelijk zijn invloed op onze resultaten. Naast de lagere olie- en gasprijzen hebben de kosten gerelateerd aan de gaswinning in Groningen een belangrijke neerwaartse invloed gehad. EBN ondersteunt de door de NAM en het Centrum voor Veilig Wonen ingeslagen weg om naast reparatie van schades en versterking van huizen in te zetten op het ontwikkelen van perspectief en leefbaarheid in de regio.”

Er is publieke discussie over het winnen van aardgas in Nederland en er leven zorgen in de samenleving over het klimaat. De overheid streeft naar een CO2-neutrale energievoorziening in 2050 die veilig, betrouwbaar en betaalbaar is. In de transitie naar meer hernieuwbare energie speelt aardgas de komende jaren een grote rol. EBN onderschrijft de lijn van het in januari verschenen energierapport ‘Transitie naar Duurzaam’. Van Hoogstraten: “De stip op de horizon is ook voor EBN een CO2-neutrale energievoorziening in 2050. Om dit te kunnen bereiken, is winning van aardgas in de komende jaren nog nodig. Ik ben ervan overtuigd dat EBN een bijdrage kan leveren aan de energietransitie. Het is hiervoor essentieel om de rol van gas(winning) in de energietransitie te onderkennen.”

Nu de winning in Groningen verder is teruggeschroefd wordt het belang van de kleine velden steeds groter. Het aandeel van gas uit kleine velden ligt nu op 45 procent (2014: 36 procent). De toegevoegde waarde van EBN is dat we op basis van onze diepgaande kennis van de Nederlandse ondergrond energiebedrijven kunnen stimuleren samen met ons het ondergrondse potentieel op veilige en verantwoorde manier tot ontwikkeling te brengen. (…)’

Aardbevingskosten
Uit een bericht van Follow The Money
‘(…) Als deelnemers in de Maatschap Groningen draaien Shell, Exxon en EBN op voor de aardbevingskosten. Om welke bedragen dit gaat is echter zeer onduidelijk. De NAM publiceert geen jaarverslagen, omdat het onderdeel is van Shell. Shell zelf rept slechts in zeer algemene bewoordingen over Groningen in haar jaarverslag. Het Groningerveld is een belangrijke gasbron voor Shell. Groningen behoort tot de belangrijkste proven undeveloped reserves, olie- en gasvoorraden die dus nog in gebruik moeten worden genomen in de komende jaren. Maar over concrete bedragen voor aardbevingsschade geen woord.
EBN daarentegen geeft al veel meer informatie. Het staatsbedrijf laat in haar recent gepubliceerde jaarverslag over 2015 weten voorzieningen getroffen te hebben om schadeclaims als gevolg van de aardbevingen te kunnen betalen. In 2014 had het bedrijf hier 112 miljoen euro voor opzij gezet, en in 2015 nog eens 360 miljoen. In 2014 is van dit bedrag zo’n 49 miljoen euro ook werkelijk opgebruikt, en in 2015 is er nog eens 69 miljoen extra aan dit bedrag onttrokken. Maar dit is slechts 40 procent van de totale aardbevingskosten die de Maatschap Groningen maakt. Voor 2015 moeten die kosten dus op zo’n 172,5 miljoen euro hebben gelegen.
Deze kosten worden echter alleen als ‘getroffen voorzieningen’ opgegeven, om daarna weer te worden weggeboekt onder de operationele kosten. Hierdoor komt niet naar voren wat de werkelijk gemaakte schadekosten zijn. Er is nergens in het gasgebouw te achterhalen wat schadeherstel, versteviging, uitkoop of onderzoek nu exact kosten.
Per 1 januari van dit jaar heeft EBN in totaal 388 miljoen euro aan voorzieningen voor aardbevingsschade opzij gezet. Als gevolg van deze kosten, de lage gasprijzen, en de verminderde gasproductie staan de resultaten van EBN zwaar onder druk. (…)’

Over EBN
‘(…) EBN is als staatsdeelneming verantwoordelijk voor een groot deel van de inkomsten die de Nederlandse Staat verkrijgt uit de winning van gas en olie uit de Nederlandse bodem. Voor de winning van aardgas en –olie werkt EBN nauw samen met oliemaatschappijen. Met uitgebreide kennis van de diepe ondergrond en inzicht in innovatieve exploratie en wintechnieken speelt EBN een belangrijke rol in de succesvolle winning van aardgas- en olie. Op land en op zee. EBN identificeert kansen, deelt kennis en bevordert een gunstig klimaat voor de opsporing, ontwikkeling en winning van olie en gas. Voor alle opsporings- en winningsactiviteiten in Nederland geldt dat de olie- en gasmaatschappijen het initiatief nemen. EBN ondersteunt en investeert met een substantieel belang. De winst uit deze activiteiten draagt EBN volledig af aan de Nederlandse Staat, vertegenwoordigd door het ministerie van Economische Zaken, EBN’s enige aandeelhouder. Behalve belangen in olie- en gasprojecten heeft EBN belangen in gasverzamelleidingen op zee, ondergrondse gasopslagen op land en een belang van 40% in GasTerra, de groothandelsmaatschappij in aardgas. (…)’

Schema ‘gasgebouw’

Schermafdruk 2016-04-20 06.51.23

Bronnen
EBN, 18 april 2016: EBN omzet daalt fors, gassector onder druk
EBN, Jaarverslag 2015 (pdf, 140 pag.)
Follow The Money, 18 april 2016: Meer schade en minder winst zetten het gasgebouw onder druk  (artikel van Bart Crezee) (lidmaatschap)

Foto: gaswinning Groningen, foto FluxEnergie/© Paul Tolenaar
Schema ‘gasgebouw’: Onderzoeksraad voor Veiligheid

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.