Afspraken rond Belgische kernreactoren Doel mogelijk illegale staatssteun

29 december 2015 – De afspraken die België heeft gemaakt rond de levensduurverlenging van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2 zijn mogelijk een vorm van illegale staatssteun. In dat geval staat de levensduurverlenging op losse schroeven.

De Belgische Raad van State heeft bedenkingen bij de afspraken die gemaakt zijn met Electrabel, de exploitant van de kernreactoren.

Uit een bericht van De Morgen
‘(…) “Bepaalde economische risico’s van de operator zullen gedragen worden door de overheid, op zo’n manier dat die bepaling ingaat tegen de Europese voorschriften op het vlak van staatssteun”, aldus de Raad van State. De overeenkomst tussen België en Electrabel legt namelijk voor een termijn van tien jaar het fiscale kader voor de energieonderneming vast. Op die manier wordt iedere nieuwe vorm van taxatie in die periode verhinderd. Als de afspraken niet worden nageleefd, is er een schadevergoeding voorzien.
“Als de auteurs van het ontwerp een dergelijke staatsgarantie bieden, moeten ze de overeenkomst eerst voorleggen aan de Europese Commissie”, meldt de Raad van State daarover. (…)’

Geen openbaar advies
De Belgische Raad van State heeft zelf niets over haar standpunt gepubliceerd, maar de krant Le Soir heeft inzage in een brief van de Raad van State gehad.
Overigens zal de Raad van State ook publiekelijk moeten reageren, omdat eind november Greenpeace bezwaar heeft gemaakt tegen de levensduurverlenging van Doel 1 en Doel 2.

Geen nieuwe expolitatievergunning nodig
De Belgische toezichthouder voor nucleaire energie, het FANC, had eerder dit jaar een aantal veiligheidseisen geformuleerd voor de levensduurverlenging, maar wees er ook op dat er wettelijk geen nieuwe exploitatievergunning nodig was: ‘(…) De exploitatievergunningen van de kerncentrales werden afgeleverd op grond van de wet inzake de bescherming tegen de gevaren van ioniserende stralingen. Ze hebben geen einddatum of maximale levensduur. De exploitatievergunning blijft geldig tot op het moment dat ze wordt omgezet in een vergunning voor de ontmanteling van de installaties. Ze eindigt niet op het moment dat de elektriciteitsproductie wordt stopgezet, want de exploitant blijft uiteraard nog steeds verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn installaties. Deze exploitatievergunning mag niet verward worden met de vergunning voor het produceren van elektriciteit, die wordt afgeleverd op grond van de wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, en die buiten de bevoegdheid van het FANC valt. (…)’

Bronnen
De Morgen, 29 december 2015: Levensduurverlenging Doel 1 en 2 op losse schroeven
Le Soir, 29 december 2015: Nucléaire: nouvel écueil pour la prolongation de Doel 1 et 2
Le Soir, 1 december 2015: Prolongation de Doel 1 et Doel 2: Greenpeace au Conseil d’Etat
F
ANC, 22 oktober 2015: FANC verduidelijkt de wettelijke context van zijn beslissingen rond de langetermijnuitbating van Doel 1 en 2  
Foto: Kerncentrale Doel (foto: Electrabel)

Onderwerpen: , , ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.