foto: Ocap

Afvalbedrijven onderzoeken mogelijke CO2-levering aan glastuinbouw

De afvalenergiebedrijven AEB Amsterdam, HVC en AVR Rotterdam gaan samen met CO2-leverancier en -netbeheerder Ocap de mogelijkheden onderzoeken om de CO2 die ze produceren af te vangen en aan de glastuinbouw te leveren. Minister van economische zaken en klimaat Eric Wiebes (VVD) heeft hen hiervoor recent via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland subsidies verstrekt.

Ook afvalenergiebedrijf Twence zal hiervoor van een financiële ruggensteun kunnen genieten. Volgens Ocap, een onderdeel van de groep Linde, kan het voor alle projectaanvragen samen om een bedrag van 1 tot 2 miljoen euro gaan.

“Bij deze afvalenergiebedrijven komt bij de verbranding van niet-recyclebaar restafval jaarlijks ongeveer 4.000 ton CO2 vrij,” zegt woordvoerder Robert Jan Pabon van Ocap. “Naar verwachting kan zeker de helft van die CO2 worden afgevangen en getransporteerd naar glastuinbouwbedrijven. In de glastuinbouw is CO2 noodzakelijk voor de groei van de gewassen. Als de tuinders de CO2 van afvalenergiebedrijven gebruiken, hoeven ze niet zelf CO2 te produceren door aardgas te verbranden. Dit vermindert direct de CO2-uitstoot met de helft van de geleverde hoeveelheid. Nog belangrijker is dat dit de glastuinbouw in staat stelt voor het verwarmen van de kassen over te stappen op duurzame energie in plaats van aardgas.”

“Het afvangen en nuttig gebruiken van CO2 bij afvalenergiebedrijven draagt substantieel bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot in Nederland. Het heeft bovendien het grote voordeel dat het CO2 is die grotendeels van biogene oorsprong is (groen) en dus geen nieuwe CO2 aan de atmosfeer toevoegt. Voor de tuinbouw is dat vanwege de toenemende vraag naar ‘groen’’ op de internationale markt een belangrijk voordeel. Het mes snijdt dus langs twee kanten.”

Bovendien zou deze uitbreiding van het aantal beschikbare CO2-bronnen en het CO2 -leidingnetwerk een betere leveringszekerheid tot gevolg hebben. Die leveringszekerheid is essentieel, omdat de tuinders zonder zekere beschikbaarheid van CO2 niet overschakelen op duurzame warmte. “Uitbreiding van de beschikbare bronnen en het netwerk kan daarnaast een bijdrage zijn aan een mogelijk slim CO2-net. Daarmee zouden bedrijven die CO2 uitstoten meer mogelijkheden krijgen om hun CO2 te transporteren naar andere bedrijven die het als grondstof kunnen gaan gebruiken,” aldus Pabon.

Dat er mogelijkheden zijn om CO2 af te vangen bij afvalenergiebedrijven en te hergebruiken in de glastuinbouw, was al langer duidelijk. De studies moeten nu de economische, technische en maatschappelijke details in kaart brengen.

Sector met groene ambities

Glastuinbouworganisatie LTO Glaskracht Nederland en de Vereniging Afvalbedrijven geven ook steun aan de studies. LTO Glaskracht heeft er eerder al op gewezen dat de Nederlandse glastuinbouw jaarlijks zo’n 6.000 ton CO2 uitstoot. Tuinders kunnen, als er voldoende externe CO2 beschikbaar is, stoppen met het in de zomer stoken van aardgas om CO2 te produceren. De sector heeft al aangegeven graag te willen overschakelen naar volledige duurzame energie, mits er voldoende (2.000 ton per jaar) CO2 beschikbaar is. In het verleden haalde de glastuinbouw steeds de afgesproken milieudoelen. De afvalsector kan deze hoeveelheid CO2 leveren en zo bijdragen aan de verduurzaming van de glastuinbouwsector.

De studies zullen dit jaar nog worden uitgevoerd en de rapportages dienen als basis voor eventuele vervolgstappen. Onderdeel van de rapportage zal ook de vraag zijn hoeveel financiële ondersteuning nodig is om de plannen te concretiseren. “De studies kunnen worden gezien als een concrete invulling van de klimaatplannen voor de land- en tuinbouw zoals gepresenteerd in het Klimaatakkoord. Als het onderzoek de economische haalbaarheid aantoont, verwachten de projectpartners al in 2019 met de realisatie te kunnen beginnen.

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.