Al meer dan een miljard uitgegeven in bevingsgebied Groningen

Al meer dan een miljard uitgegeven in bevingsgebied Groningen

24 oktober 2016Er is in het aardbevingsgebied in Groningen  tot nu toe al meer dan 1 miljard euro uitgegeven aan schadeherstel, versteviging, preventie en aan onderzoek. Dat blijkt uit het nieuwe kwartaaloverzicht van Nationaal Coördinator Groningen. 

Uit een bericht van het Dagblad van het Noorden
‘(…) In totaal is er tot 1 oktober 1 miljard en 89 miljoen euro uitgegeven. Het geld is afkomstig van de NAM. Het grootste deel van het geld ging naar de afhandeling van de schade: ruim 520 miljoen euro. Dat bedrag is veel hoger dan enkele jaren geleden werd voorzien bij het sluiten van het bestuursakkoord voor Groningen. Toen werd ervan uitgegaan dat 250 miljoen euro genoeg was voor het schadeherstel. Er zijn tot nu toe in totaal 74.797 schademeldingen ingediend.
Dik 160 miljoen euro is besteed aan de waardevermeederingsregeling, onder meer ten behoeve van subsidie voor energiebesparing en zonnepanelen, en de commissie voor schrijnende gevallen, voor het opkopen van huizen. (…)
Aan veiligheid en preventieve versterking is in Groningen tot nu toe 316,7 miljoen besteed. De leefbaarheid in de provincie kwam er met slechts 10 miljoen euro aanzienlijk kariger af. Aan uitgaven voor de verbetering van de economie in het aardbevingsgebied werd 39 miljoen euro besteed, terwijl de stad Groningen ook nog 10 miljoen kreeg.
De provincie Groningen heeft tot nu toe 32,5 miljoen uitgegeven als onderdeel van programma’s voor de leefbaarheid en economisch perspectief in het gasgebied.
De organisatie van Alders is het laatste jaar fors uitgebreid en telt inmiddels 158 medewerkers, verdeeld over Groningen en Den Haag. Alders heeft een budget van 96 miljoen euro. Dat bedrag is onderdeel van de 430 miljoen euro die bij de Voorjaarsnota 2016 is uitgetrokken voor het Meerjarenprogramma van Alders, dat loopt tot en met 2024. (…)’

schermafdruk-2016-10-24-05-33-37Uit het rapport van de Nationaal Coördinator Groningen

  • Totaal aantal schademeldingen: 74.797
  • Aantal expertise rapporten (aanbod schadeherstel): 70.639
  • Akkoord met compensatie: 61.531
  • Aantal schadeherstellingen: 7.390; aantal gekozen voor uitbetaling: 15.963
  • Aantal meldingen van acuut onveilige situaties: 297
  • Aantal melding erkend als acuut: 78
  • Aantal door NAM opgekochte woningen: 61, daarvan gesloopt: 12, daarvan doorverkocht: 1
  • Totaal aantal bouwkundige versterkingen: 2.377

Aantal schademeldingen blijft oplopen

Uit een bericht van de Volkskrant
‘(…)  Het aantal schademeldingen blijft echter onverminderd oplopen, dit jaar gemiddeld met bijna vierhonderd per week. Mogelijk is dit te wijten aan de brede maatschappelijke onderkenning en de toegenomen aandacht voor de bevingsproblematiek. De drempel om scheuren te rapporteren lijkt verdwenen. Tegelijkertijd is er sprake van een toename van het aantal schades die volgens de experts niet het gevolg zijn van aardbevingen. Afgelopen kwartaal betrof het ruim duizend gevallen. Het Centrum Veilig Wonen, dat namens NAM schades afhandelt, schrijft de tendens toe aan de verminderde seismische activiteit in de Groningse bodem. De afwijzingen worden door Groningers echter met argusogen bekeken. Veel schademelders vragen een contra-expertise aan. (…)’

Kosten NAM, kosten Staat

Uit een bericht van NRC Next
‘(…) In totaal is er tot oktober van dit jaar 1,09 miljard euro uitgegeven aan bevingskosten in Groningen. Die rekening is vrijwel helemaal betaald door de NAM, die als exploitant van het Groningse gasveld aansprakelijk is voor alle mijnbouwschade. De provincie betaalde 32,5 miljoen aan ‘programma’s voor leefbaarheid en economisch perspectief’. Rijk en provincie hadden begroot dat de bevingskosten tot en met 2018 1,3 miljard euro zouden bedragen. Verwacht wordt dat die kosten verder zullen oplopen. (…)’


Uit een bericht van de Volkskrant

‘(…) NAM draait als exploitant van het Groningenveld zonder begrenzing op [voor de] schade als het gevolg van gaswinning. Twee derde van de rekening komt echter indirect op het conto van de Nederlandse staat, vanwege misgelopen inkomsten uit de Maatschap Groningen. Zo’n 90 procent van de gasbaten uit Groningen vloeit richting de schatkist.
Niet alleen vanwege de nog af te handelen claims zullen de kosten zeker verder oplopen. Zo staat de preventieve versterkingsoperatie, die tot dusver 316 miljoen heeft gekost, nog in de kinderschoenen. Er zijn pas 383 huizen grondig geïnspecteerd en 190 bouwkundig versterkt volgens de geldende normen. Alders wil van huis tot huis laten bekijken welke maatregelen nodig zijn.  (…)’

Bronnen
Nationaal Coördinator Groningen, 21 oktober 2016: Derde kwartaalrapportage gepubliceerd
Nationaal Coördinator Groningen, rapport, 21 oktober 2016: Kwartaalrapportage juli – september 2016 (pdf, 29 pag.)
Dagblad van het Noorden, 22 oktober 2016: Miljard uitgegeven in aardbevingsgebied (via Blendle)
De Volkskrant, 24 oktober 2016: Kosten bevingen Groningen 1 miljard  (via Blendle)
NRC Next, 24 oktober 2016: Groningen heeft ‘het miljard van Max’ nu al opgemaakt (via Blendle)
Foto: NAM

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.