Alkmaar krijgt een internationaal kenniscentrum voor vergassing biomassa

Alkmaar krijgt een internationaal kenniscentrum voor vergassing biomassa

22 juni 2016Binnen drie jaar gaat het open: het Institute for Valorisation and Expertise in thermochemistry Alkmaar (InVesta). Het wordt een internationaal kenniscentrum voor groen gas en biomassavergassing. Gisteren werden de handtekeningen gezet onder de ‘Green Deal’.

Uit een persbericht van InVesta
‘(…) InVesta faciliteert organisaties en bedrijven die met demonstratie-installaties praktijkonderzoek doen naar innovatieve, nog niet marktrijpe technologieën voor de voorbehandeling en vergassing van biomassa. Met biomassavergassing wordt groen gas geproduceerd door middel van verhitting van biomassa: materiaal dat oorspronkelijk organisch is, zoals snoeiafval, houtafval, groente, fruit- en tuinafval, olie en vet uit voeding, mest en gewassen voor bio-energie zoals koolzaad en suikerriet.  (…)
De komst van het expertisecentrum levert minimaal 150 nieuwe banen op in de regio. In totaal is er door de gezamenlijke partijen €1.920.000,- geïnvesteerd. Het overgrote deel van dit bedrag (€960.000,-) is beschikbaar gesteld door Provincie Noord-Holland. Met de Green Deal spreekt het ministerie van Economische Zaken de bereidheid uit om €1.000.000,- voor de ontwikkeling van InVesta beschikbaar te stellen. (…)

Vera Pieterman, plaatsvervangend directeur Energie & Omgeving van het Ministerie van Economische Zaken ondertekende namens EZ de Green Deal. (…) Namens de provincie Noord-Holland tekende gedeputeerde Jack van der Hoek en namens de gemeente Alkmaar burgemeester Piet Bruinooge. Ook projectpartners TAQA, Energy Valley, ECN, Hogeschool Inholland, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en Liander zetten hun handtekening. De internationale delegatie die de ondertekening bijwoonde, bestaat uit ministeriële adviseurs en contactpersonen voor het bedrijfsleven op het gebied van onderzoek, wetenschap en innovatie uit alle Europese lidstaten.

Gedeputeerde Duurzaamheid Jack van der Hoek van Provincie Noord-Holland: “Creativiteit, ondernemerschap en innovatie zijn essentieel om de omslag naar groene groei mogelijk te maken. Er zijn volop concrete initiatieven van bedrijven, inwoners en maatschappelijke organisaties voor vergroening van economie en samenleving. De Green Deal aanpak betekent onder andere dat belemmeringen in beleid en wetgeving zoveel mogelijk worden weggenomen. Het betekent ook dat InVesta wordt begeleid bij het aanvragen van vergunningen en dat wij ons inzetten voor de werving van bedrijven voor InVesta.”  (…)

Grootschalige commerciële productie
Binnen drie jaar draait er in Alkmaar een Research & Development-programma, waarbij het doel is via biomassavergassing een bijdrage te leveren aan het versnellen van technologische ontwikkelingen die grootschalige commerciële productie van ‘syngas’, ‘groen gas’ en groene chemicaliën mogelijk maken. De kansen voor het biomassavergassingscluster zitten vooral in het ontwikkelen en industrialiseren van nieuwe technologieën en het realiseren van innovaties. Door kruisbestuivingen te faciliteren met het expertisecentrum, kunnen nieuwe innovaties sneller naar de markt worden gebracht. (…)

Energietransitie
“Aardgas en groen gas zijn door elkaar te gebruiken in dezelfde voorzieningen en voor dezelfde toepassingen. Gas is daarom in de komende jaren onmisbaar in de transitie naar een nog duurzamere energiemix,” aldus René Zwanepol, directeur van TAQA in Nederland, dat de komende tien jaar een gebouw en een deel van haar grond beschikbaar stelt voor InVesta. “Door nu hier op in te spelen, dragen we niet alleen bij aan verduurzaming van onze energievoorziening maar ook aan een efficiënte inzet van de breed vertakte gasinfrastructuur in Nederland.” (…)’
Bronnen
Investa, 21 juni 2016: Expertisecentrum InVesta voor groen gas en biomassavergassing naar Alkmaar
Foto: Investa (v.l.n.r. Eric Bakker, Liander; Piet Bruinooge, burgemeester Alkmaar; Vera Pieterman, Ministerie EZ; Jack van der Hoek, gedeputeerde Noord-Holland; Robbert kleiburg, ECN; Thijs Pennink, NHN; René Zwanepol, Taqa; Dirk van der Bijl, Inholland; Frank Brandsen, Energyvalley)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.