‘Alle huizen kunnen energieneutraal’

151222-EnergieneutraleWoningen

22 december 2015 – Een Friese energieadviseur heeft een rekenmodel ontwikkeld dat kan helpen bij het versneld energieneutraal maken van bestaande woningen. Voor 75% van de huizen kan het voor minder dan € 25.000 en dat is in minder dan tien jaar terugverdiend.

Dick Tolsma
Dick Tolsma

Energieadviseur Dick Tolsma heeft als afstudeerscriptie energiemanagement en klimaat bij Van Hall Larenstein een rekenprogramma ontwikkeld dat helpt bij het realiseren van energieneutraliteit voor woningen. Hij werkt daarin met bestaande technieken als isolatie, warmtepompen en zonnepanelen. In zijn rekenmodel weet hij de meest gunstige balans te vinden tussen aannemersklussen en installatiewerk.

De Leeuwarder Courant schrijft erover (met deels Friese citaten).
Uit het bericht van de Leeuwarder Courant
‘(…) „Dat is fansels foar elk huzetype oars, mar sûnder opmjittings kin ik der no betroubere útspraken oer dwaan.”
Energieneutraliteit gaat temeer lonen, wanneer dorpen of wijken zich collectief bij lokale bedrijven melden voor de noodzakelijke stappen. Dat komt de regionale economie ten goede, oordeelt Tolsma. Om zijn berekeningen te controleren, vergeleek hij ze met de daadwerkelijke energieconsumptie van zijn voorbeeldhuizen. De foutmarge is nu bescheiden genoeg om met het model de boer op te kunnen.
Waar wachten we nog op, vraagt Tolsma zich af. De Friese huishoudens zijn samen jaarlijks de lieve som van 600 miljoen euro kwijt aan huishoudelijk energieverbruik. „Dat jild fljocht de provinsje út en in gemiddelde wente stjit hast seis ton CO2 út. It kin ek oars.”Tolsma put hoop uit het enthousiasme in Hitzum, waar het dorpshuis met hulp van Tolsum Energie Advies is verduurzaamd. „De minsken gienen doe ek entûsjast mei de huzen oan de gong.” (…)’

Bronnen
Leeuwarder Courant, 21 december 2015: Alle huizen kunnen energieneutraal (via Blendle)
Website van het adviesbureau van Dick Tolsma: Tolsum Advies
F
oto Tolsma: Tolsum Advies; foto boven: Nudge projecten

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.