Alle oude schadegevallen in Groningen in bezit van aanbod Nam

Alle 6.199 inwoners van de provincie Groningen met openstaande oude (ingediend voor 31 maart 2017) schademeldingen hebben inmiddels een aanbod gehad van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (Nam) voor de afhandeling van de schade die ze leden door de aardgasexploitatie van de Nam. Tot nu toe heeft bijna 74% van hen het aanbod geaccepteerd, meldt minister van economie en klimaat Eric Wiebes (VVD).

Wiebes baseert zich hiervoor op de cijfers van de Nam, die hij donderdag aan de Tweede Kamer bezorgde. Bij de totstandkoming van het nieuwe schadeprotocol voor Groningen in januari was afgesproken dat de Nam deze ruim zesduizend openstaande schademeldingen uiterlijk voor 1 juli zou afronden door een ruimhartig eindbod uit te brengen.

Maar uit de cijfers blijkt dat bijna 10% van de betrokken inwoners het aanbod niet heeft geaccepteerd. En bijna 17% van de schadeclaimers heeft nog niet gereageerd op het aanbod van de Nam. De commissaris van de koning (Vlaams equivalent: provinciegouverneur) in Groningen, René Paas, en minister Wiebes constateren op basis van de voortgangsrapportage wel dat er veel schades zijn afgewikkeld.

Wiebes en Paas ontvingen ook signalen van onder meer de Onafhankelijk Raadsman, het Groninger Gasberaad en de Groninger Bodembeweging. “Zij vragen actief aandacht en begrip voor de situatie dat bewoners na een langlopende schademeldingsprocedure of vanwege andere omstandigheden moeite hebben om binnen de gestelde termijn tot een oordeel te komen,” aldus Wiebes.

Op verzoek van de commissaris en de minister heeft de Nam de betrokken Groningenaren intussen meer tijd gegeven om zich een oordeel te vormen over het aanbod. En wie het aanbod al afwees krijgt nog tot en met 9 juli om alsnog akkoord te gaan met het aanbod. Verder heeft de Nam toegezegd dat ze de in bewoners die nog geen reactie gaven actief telefonisch zal benaderen. De onderneming heeft bovendien een tijdelijk loket geopend in Loppersum. Daar kunnen de aangeschreven mensen vragen stellen over het ontvangen aanbod. Schademelders die het aanbod toch (blijven) afwijzen kunnen hun schade voorleggen aan de Arbiter Bodembeweging.

Instituut Mijnbouwschade

Wiebes heeft ook het wetsvoorstelling ingediend voor de oprichting van de instelling Instituut Mijnbouwschade. Die kan onafhankelijk van de Nam een oordeel vellen over de gegrondheid van schadeclaims en de uitbetaling ervan aan de Nam opleggen. De slachtoffers van aardbevingsschade moeten hierover dan niet meer met de Nam zelf in discussie treden.

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.