Alles wordt beter! Nou ja, bijna alles

Schermafdruk 2015-09-21 14.52.38
Alles wordt beter! Nou ja, bijna alles
Simon Rozendaal

Nederlands
192 pagina’s
Uitgever: Atlas Contact
2015
ISBN: 9789045029559
Adviesprijs
: € 21,99

Het gaat met de wereld vandaag beter dan gisteren en het ging gisteren beter dan eergisteren. Met deze zin valt de essentie van het nieuwste boek van de aan Elsevier verbonden wetenschapsjournalist Simon Rozendaal niet beter samen te vatten. Dat er vroeger veel mis was lijkt in eerste instantie een open deur: er heerste armoede, het huishouden was zwaar, het water was vies, vliegtuigen waren gevaarlijk, er was geen elektriciteit, er was overal oorlog, er waren enge ziektes, het eten was ongezond, dierenmishandeling was vanzelfsprekend, iedereen was bang, niemand ging naar school, en dorpsbewoners kwamen niet of nauwelijks het eigen dorp uit. Dat er inmiddels op deze gebieden vooruitgang is geboekt zal niemand ontkennen. Toch kan je je bij sommige voorbeelden afvragen, of de geschetste situatie werkelijk zo erg was. Was het zo betreurenswaardig dat aan het eind van de negentiende eeuw de meeste stamhouders van een familie niet verder dan tien kilometer van hun woonplaatsen kwamen? Wat is daar erg aan, is het dan een vooruitgang, dat zoveel Nederlanders in Spanje of Turkije aan het strand kunnen gaan liggen? Is het feit dat iedereen over elektrische stroom kan beschikken een stap voorwaarts, of moet je ook kijken naar wat iedereen met die elektriciteit doet? Is het kunnen kijken naar geestdodende televisieprogramma’s een stap voorwaarts?
Rozendaal stipt veel voorbeelden aan zonder zijn standpunten voldoende te onderbouwen. Voetnoten hanteert hij niet, omdat dit ten koste van de leesbaarheid zou gaan, en zijn formuleringen zijn vaak slordig en onvolledig. Zo komen we te weten dat in 1920 in de Verenigde Staten jaarlijks duizend mensen stierven door de slechte kwaliteit van het elektriciteitsnet, maar om welk percentage van het totale inwonersaantal dat gaat vermeldt het boek niet, net zomin als dat er te lezen staat hoeveel ongelukken er vandaag de dag plaatsvinden. De stelling dat kernenergie veiliger zou zijn dan windmolens of zonnecellen is ook niet door bronmateriaal onderbouwd, even zoeken op internet levert diverse tegenovergestelde opvattingen op. Onjuist is ook de constatering dat er sinds Edison niemand meer geïnteresseerd zou zijn in het gebruik van gelijkstroom. Het tegendeel is waar, met name voor lange afstandstransporten met hoge spanning is de belangstelling voor gelijkstroom momenteel groot omdat het transport daarvan veel efficiënter verloopt, kijk maar eens op de website van Siemens. Ook vanwege de groeiende belangstelling voor elektronica is gelijkstroom steeds meer van belang, zo stelt de in Aalsmeer gevestigde Stichting Gelijkstroom.
Het boek zou aan kracht winnen als er ook voorspellingen gedaan zouden zijn. Bijvoorbeeld rond de energiesector: moeten we blijven investeren in kernfusie, bieden drijvende offshore windturbines perspectief, hoe zit het met de pas ontwikkelde perovskiet zonnecellen of kunnen we voorlopig maar beter geld investeren in de afvang en opslag van CO2? De vraag of we in de toekomst ook nog vooruitgang kunnen verwachten, en zo ja, welke, blijft onbeantwoord. Dankzij de vlotte schrijfstijl van Rozendaal is het boek zeker leuk om te lezen, jammer van de vele gemiste kansen.

Rijkert Knoppers

> Alle leestips

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.