Alliander bouwt beloning bestuur af, maar niet tot nieuwste norm

Alliander betaalt bestuurders meer dan wettelijke salarisnorm

18 augustus 2015 – Het bestuur van Alliander gaat zijn beloning terugbrengen tot de wettelijke Balkende-norm, maar dan wel die tot vóór 2015 gold. De nieuwe norm is te laag, zo staat in een persverklaring. Plasterk laat de zaak onderzoeken.

Persverklaring Alliander
‘De Raad van Commissarissen (RvC) van Alliander is zich zeer bewust van de maatschappelijke ontwikkelingen ten aanzien van beloningen in de (semi-)publieke sector. Daarom is de WNT1-norm per 1 januari 2013 als beloningsgrens ingevoerd voor het gehele bedrijf, ondanks het feit dat Alliander niet WNT-plichtig is. Ook de leden van de Raad van Bestuur die op juridische gronden niet onder de WNT vallen, committeren zich hieraan en bouwen hun beloning af, parallel aan de wettelijke overgangsregeling.
Er bestaat grote ongelijkheid tussen netbeheerders onderling. De landelijke netbeheerders (TenneT, Gasunie) en de nog ongesplitste regionale netbeheerders (Stedin, onderdeel van Eneco, en Delta Netwerkbedrijf) vallen niet onder de WNT. Hierdoor kan Alliander qua arbeidsvoorwaarden nu al minder goed concurreren met vergelijkbare bedrijven.
De WNT1- of Balkenende-norm is voor de RvC van Alliander vanwege maatschappelijke ontwikkelingen desalniettemin een acceptabele loongrens, waarmee de kwaliteit van de onderneming naar verwachting kan worden gehandhaafd. Dat is van groot belang in het licht van de revolutionaire veranderingen die op het bedrijf afkomen als gevolg van de energietransitie.
Invoering van de WNT2-norm als beloningsgrens zal de ongelijkheid binnen de sector verder vergroten en de positie van Alliander op de arbeidsmarkt ernstig verslechteren. De RvC maakt zich grote zorgen hierover.’

WNT staat voor Wet Normering Topinkomens. Tot 1 januari 2015 gold dat bestuurders van (semi-)publieke instellingen niet meer mochten verdienen dan 130 procent van een ministerssalaris. Vanaf die datum geldt de nieuwe WNT2, die stelt dat slechts 100 procent van een ministerssalaris betaald mag worden. Zo ver wil Alliander dus niet gaan.
De beslissing van het Alliander-bestuur betekent voor bestuursvoorzitter Peter Molengraaf en financieel topman Mark van Lieshout bijna een halvering van hun beloning. Beiden verdienen nu ruim vier ton per jaar en dat wordt afgebouwd tot 230 duizend euro.

Op de honorering van het Alliander-bestuur kwam veel kritiek: ‘Gebrek aan moraal’ (SP’er Ronald van Raak), ‘Het heeft er alle schijn van dat er niet in de geest van de wet gehandeld is’ (Boudewijn de Bruin, hoogleraar financiële ethiek in Groningen), ‘Alliander heeft een schijnconstructie opgetuigd met geen ander doel dan de wet omzeilen’ (John Kerstens, PvdA).

Plasterk laat de zaak onderzoeken, zegt hij in een interview met het AD.
‘(…) “Ik heb de toezichthouder die de uitvoering van de Wet Normering Topinkomens in de gaten houdt opdracht gegeven deze constructie te onderzoeken. We gaan bekijken of Alliander de wet overtreedt. Wat ik zie is dat de heren Molengraaf (bestuursvoorzitter van Alliander, red.) en Van Lieshout (financieel topman) in 2013 nog leiding gaven aan een van de netbeheerders, en in 2014 plots in dienst zijn van de holding die daarboven zit. En daarom zouden ze niet meer onder de wet vallen. Zo zijn we niet getrouwd.” (…)’

Bronnen
Alliander, 17 augustus 2015: Persverklaring namens de RvC van Alliander NV
BNR, 17 augustus 2015: PvdA wil maatregelen tegen ‘schijnconstructie’ Alliander
AD, 18 augustus 2015: Minister Plasterk onderzoekt ‘schijnconstructie’ Alliander

Zie ook:
FluxEnergie, 17 augustus 2015: Alliander betaalt bestuurders meer dan wettelijke norm
Foto (Raad van Bestuur Alliander: Ingrid Thijssen, Peter Molengraaf, Mark van Lieshout): Alliander

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.