‘Als Verenigde Staten blijven fracken, halen ze klimaatdoelen niet’

‘Als Verenigde Staten blijven fracken, halen ze klimaatdoelen niet’

25 maart 2016Door over te stappen van kolen naar (schalie)gas als energiebron, verminderde de Verenigde Staten de CO2-uitstoot. Maar de uitstoot van het veel sterkere broeikasgas methaan schoot omhoog. ‘Mogelijk is tijdens Obama’s regeerperiode de uitstoot van broeikasgassen zelfs toegenomen.’

Dat stelt Bill McKibben, schrijver, onderzoeker en mede-oprichter van 350.org, een actiegroep tegen klimaatverandering. Een lezer van FluxEnergie attendeerde ons op een uitgebreide oproep van McKibben in The Nation om meer aandacht te hebben voor methaanuitstoot.

In de Verenigde Staten nam de CO2-uitstoot de laatste jaren af, onder meer door de overstap van kolen naar gas voor energie-opwekking. Gas zorgt bij verbranding voor ongeveer 50 procent minder CO2-uitstoot dan kolen. Wie alleen naar het CO2 kijkt, wordt blij van die overstap naar ‘natural gas’, in het geval van de Verenigde Staten veelal schaliegas. Maar recente studies maken duidelijk dat bij het winnen van schaliegas – dat alleen gewonnen kan worden door te ‘fracken’, dus onder hoge druk de bodem te kraken – veel methaan weglekt. En methaan is een veel sterker broeikasgas dan CO2.

McKibben over methaan
‘(…) Because here’s the unhappy fact about methane: Though it produces only half as much carbon as coal when you burn it, if you don’t—if it escapes into the air before it can be captured in a pipeline, or anywhere else along its route to a power plant or your stove—then it traps heat in the atmosphere much more efficiently than CO2. (…)’

In februari deed een studie van Harvard, gepubliceerd in Geophysical Research Letters, stof opwaaien. Met satellieten en grondobservaties hadden de onderzoekers gezien dat de methaanuitstoot van de Verenigde Staten tussen 2002 en 2014 met meer dan 30 procent was toegenomen. De onderzoekers kwamen niet met een reden, maar signaleerden wel dat de toename gelijk opging met de opkomst van schaliegas in de VS.

De uitkomst stond haaks op cijfers van de Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA), dat juist  dat de methaanuitstoot tussen 2002 en 2012 gelijk bleef rond 29 miljoen ton per jaar. Met die aanname zat de EPA vreselijk fout, aldus McKibben. Met als gevolg een vreselijk foute inschatting van de bijdrage van de Verenigde Staten aan de klimaatverandering.

‘(…) This error is the rough equivalent of the New York Stock Exchange announcing tomorrow that the Dow Jones isn’t really at 17,000: Its computer program has been making a mistake, and your index fund actually stands at 11,000.
These leaks are big enough to wipe out a large share of the gains from the Obama administration’s work on climate change—all those closed coal mines and fuel-efficient cars. In fact, it’s even possible that America’s contribution to global warming increased during the Obama years. The methane story is utterly at odds with what we’ve been telling ourselves, not to mention what we’ve been telling the rest of the planet. It undercuts the promises we made at the climate talks in Paris. It’s a disaster—and one that seems set to spread. (…)’

Dat de uitstoot van broeikasgassen tijdens de regeerperiode van Obama mogelijk zelfs toenam, baseert McKibben op een studie van Robert Howarth en Anthony Ingraffea van Cornell University en bewoners van een gebied waar schaliegas gewonnen wordt. 

Over de studie van Howarth en Ingraffea
‘(…)
Howarth and Ingraffea began producing a series of papers claiming that if even a small percentage of the methane leaked—maybe as little as 3 percent—then fracked gas would do more climate damage than coal. And their preliminary data showed that leak rates could be at least that high: that somewhere between 3.6 and 7.9 percent of methane gas from shale-drilling operations actually escapes into the atmosphere. (…)’

In het minst gunstige scenario neemt de uitstoot van broeikasgassen toe. Dan Lashof, een meer gematigde onderzoeker van de Berkeley University, keek op verzoek van McKibben naar de data en adviseerde uit te gaan van een minder ongunstig scenario.

‘(…) But even this estimate—one that attributes less of the methane release to fracking—wipes out as much as three-fifths of the greenhouse-gas reductions that the United States has been claiming. (…)’

McKibben spoort de Verenigde Staten aan te stoppen met fracken en andere landen om er niet aan te beginnen. Het idee dat gas een ‘overbruggingsbrandstof’ is om de overgang naar hernieuwbare energie mogelijk te maken, is achterhaald, aldus McKibben.

‘(…) And if we didn’t frack, what would we do instead? Ten years ago, the realistic choice was between natural gas and coal. But that choice is no longer germane: Over the same 10 years, the price of a solar panel has dropped at least 80 percent. New inventions have come online, such as air-source heat pumps, which use the latent heat in the air to warm and cool houses, and electric storage batteries. We’ve reached the point where Denmark can generate 42 percent of its power from the wind, and where Bangladesh is planning to solarize every village in the country within the next five years. We’ve reached the point, that is, where the idea of natural gas as a “bridge fuel” to a renewable future is a marketing slogan, not a realistic claim (even if that’s precisely the phrase that Hillary Clinton used to defend fracking in a debate earlier this month).(…)
If the Harvard data hold up and we keep on fracking, it will be nearly impossible for the United States to meet its promised goal of a 26 to 28 percent reduction in greenhouse gases from 2005 levels by 2025. (…)’

Bronnen
The Nation, 24 maart 2016: Global Warming’s Terriffying New Chemistry
Physical Review Letters, 6 februari 2016 (acceptatie van het artikel): A large increase in US methane emissions over the past decade inferred from satellite data and surface observations (samenvatting vrij toegankelijk, volledige artikel alleen bij abonnement)
Howarth et.al., 17 maart 2011: Methane and the greenhouse-gas footprint of natural gas from shale formations
Lijst met publicaties van de onderzoeksgroep van Howarth
FluxEnergie, 23 februari 2016: Onderzoek: VS laten mondiale methaanuitstoot pieken
Foto: Greenpeace

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.