Ambitieus project: ‘groen’ en ‘fossiel’ met elkaar leren praten

Ambitieus project: ‘groen’ en ‘fossiel’ met elkaar leren praten

29 april 2016 – Het op zich al bijzondere journalistieke initiatief van ‘De Correspondent’ is nu een tamelijk ambitieus project gestart: ‘groen’ en ‘fossiel’ met elkaar leren praten. De Correspondent begint daartoe een serie artikelen die o.a. de neerslag zijn van een groot aantal (anonieme) gesprekken met Shell-medewerkers.

Uit de verantwoording van het project, een mailtje van de auteur Jelmer Mommers
‘(…) Al zolang ik me met energie bezighoud, ken ik de gescheiden kampen. Aan de ene kant de groenen – denk milieu-organisaties, activisten, sommige politieke partijen – die zo snel mogelijk willen overstappen naar duurzame energie en (soms) zeggen dat ‘de fossiele industrie’ dat tegenwerkt.
Aan de andere kant de fossiele energiegiganten, de industriële grootverbruikers en de overheid, allemaal voorstander van groen, maar ook realistisch: zij benadrukken dat het huidige fossiele energiesysteem robuust is, de economische belangen die ermee gemoeid zijn groot.
De twee kampen spreken – een paar vierkante beleidskilometers in Den Haag uitgezonderd – geen gemeenschappelijke taal. Op opiniepagina’s en in debatten botsen hun wereldbeelden. De uitstoot blijft ondertussen stijgen, net als de temperatuur op aarde.
Zou het helpen als de gescheiden kampen iets beter met elkaar leren praten? Zou dat kunnen leiden tot nieuwe inzichten en meer wederzijds begrip, of misschien zelfs een snellere – of beter gecoördineerde – overgang naar duurzaamheid?
Dat is een van de vragen achter mijn project over Shell. In een serie gesprekken met Shellmedewerkers onderzoek ik hoe het is om bij de olie- en gasgigant te werken en wat het bedrijf kan doen tegen klimaatverandering. De gespreksverslagen – in feite monologen van Shellmedewerkers – verschijnen integraal op De Correspondent.
Op termijn ontstaat zo een mozaïek van stemmen, die samen een totaalbeeld opleveren dat hopelijk het begrip van de olie- en gasindustrie, en het gesprek over de duurzame energietoekomst, verder helpt.
Ik ben de gespreksleider in deze serie: ik faciliteer een gesprek tussen jullie, de lezers van De Correspondent, en de Shellmedewerkers, als vertegenwoordigers van ‘de fossiele industrie.’ Vandaar dat ik de serie De Shelldialogen noem. Ik hoop op een goed gesprek. (…)’

Bronnen
Mail over de serie, 28 april 2016: Doe je mee?
De Correspondent, 16 februari 2016: Oproep aan Shell-mede werkers
De Correspondent is alleen te volgen door leden. (Lidmaatschap € 6 per maand)
Foto: archieffoto van Shell eco-marathon Rotterdam 2015 (foto Shell)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.