foto Etriplus

Ander Limburg, andere winden

In Maastricht waait er momenteel een heel andere politieke wind dan in het nabije Hasselt. Terwijl de Nederlandse provincie Limburg duidelijk kiest voor de bouw van extra windmolens, gaat de gelijknamige Vlaamse provincie op de rem staan.

Het provinciebestuur in Hasselt gaat de aanvragen voor de bouw van windturbines in de zone Tongeren-Riemst voortaan in groep bekijken. “We moeten rekening houden met ons mooie Katarakt-landschap,” verantwoordt gedeputeerde voor ruimtelijke ordening Inge Moors (CD&V) die keuze in de toonaangevende regionale krant Het Belang van Limburg. “Daarom willen we ook een milieueffectenrapport voor het hele gebied. Want er lopen zeer veel aanvragen binnen, terwijl het draagvlak niet zo groot is.” Katarakt is een verwijzing naar de VRT-televisiereeks met die naam, die zich afspeelde in de Zuid-Limburgse fruitstreek.

De Limburgse deputatie heeft de aanvragen Limburg Win(d)t voor windturbines langs de E313 in deze streek onvolledig verklaard. Het gemeentebestuur van Riemst en het lokale Actiecomité van Bezorgde Burgers zijn blij met deze beslissing, maar voor de initiatiefnemers van windprojecten kan het lijken alsof de spelegels worden gewijzigd terwijl de wedstrijd al bezig is. De aanvraag van Limburg Win(d)t om vier windturbines op te trekken in Tongeren en vier in Riemst dateert immers al van afgelopen voorjaar. De tegenstanders vrezen, zoals bij de meeste windprojecten, voor overlast door slagschaduwen en geluid. Specifiek voor de streek zijn ze ook bang voor de gevolgen van de trillingen van de windturbines op de uitgeholde mergelgrond. Er doen zich al regelmatig grondverzakkingen voor door andere oorzaken.

Het zwaarste argument van de tegenstanders is echter dat de energiebedrijven hun plannen fragmenteren en telkens bouwaanvragen indienen voor slechts een handvol windturbines. Alle plannen samen zouden echter goed zijn voor meer dan tachtig exemplaren, een hoeveelheid die het karakter van het landschap kan aantasten. Bovendien licht de zone Tongeren-Riemst net ten noorden van de taalgrens. Ook ten zuiden ervan, in de provincie Luik, bestaan er plannen voor extra windturbines.

Venlo

In Maastricht heeft de deputatie het plan van Etriplus voor negen nieuwe, 210 m hoge windturbines in Venlo, samen goed voor een vermogen van 30 MW, goedgekeurd en ter verdere goedkeuring voorgelegd aan de Gedeputeerde Staten van Limburg (in Hasselt heet dit orgaan gewoon provincieraad).

Dit dossier leidde tot een scheuring in de Statenfractie van de SP en in april tot het aftreden van gedeputeerde Daan Prevoo (SP). Zijn partijgenoot en opvolger, Bob Ruers, toonde zich een felle tegenstander van het windmolenpark, maar moet nu het onderspit delven. Meer zelfs, de Limburgse gedeputeerden hebben het Venlose windproject unaniem goedgekeurd, meldt ANP. De provincie heeft deze turbines nodig om de 95,5 MW groene energiecapaciteit die ze beloofde in 2020 te behalen. Van alle Nederlandse provincies ligt Limburg het verst achter wat betreft de groene ambities tegen 2020. Behalve de rode lantaarn loopt ze ook de kans om als ‘straf’ het dubbel van het niet gerealiseerde volume tot stand te moeten brengen.

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.