(foto: Eandis)

Antwerpen wil nutsbedrijven bundelen

De raden van bestuur van de Antwerpse energie-intercommunales Imea en Iveg en die van kabelintercommunale Integan gaan hun algemene vergaderingen vragen om hun fusie goed te keuren. Die zullen zich in juni hierover kunnen uitspreken. Als de aandeelhouders dit goedkeuren kan op 1 april 2019 Fluvius Antwerpen worden opgericht, een nieuwe intercommunale voor meerdere nutsvoorzieningen in de regio Antwerpen.

De huidige Vlaamse kaart van netbeheerders is een lappendeken. Gas en elektriciteit tellen samen elf netbeheerders, stuk voor stuk intercommunales. Dat is historisch zo gegroeid. Sommige ervan waren al vanaf het begin pure overheidsinstellingen, andere werden gedomineerd door privépartner Electrabel. Sinds de uitstap van Electrabel, intussen Engie, groeide het verlangen om de netbeheerders samen te voegen. Zo’n ingreep kan de efficiëntie vergroten de overheadkosten –vooral die van de talrijke bestuursmandaten– verlagen. Maar ze brengt ook logisch met zich mee dat de nettarieven overal dezelfde worden. Een goede zaak voor onder meer heel wat West-Vlaamse gemeenten, maar vooral de Antwerpse consumenten zouden dan meer moeten betalen voor elektriciteit en gas.

De operationele taken worden nu uitgevoerd door twee werkmaatschappijen, Eandis en Infrax. Die zullen op 1 jullie 2018 samensmelten tot Fluvius.

Vorig jaar sprong de instap van het Chinese State Grid in Eandis af, niet om geopolitieke redenen, maar omdat de stad Antwerpen de stekker trok uit de hiervoor noodzakelijke fusie van de netbeheerders. Dit kon doordat Antwerpen een ruime meerderheid van aandelen heeft in een van die netbeheerders, Imea. De stad Antwerpen heeft de intentie om het beheer van de nutsvoorzieningen in Antwerpen te bundelen in één intercommunale. De andere gemeenten die nu participeren in Integan, Imea of Iveg kunnen dan in 2019 beslissen of ze mee in Fluvius Antwerpen stappen dan wel uitstappen en zich bij de wellicht eengemaakte (nieuwe) netbeheerder voor de rest van Vlaanderen aansluiten. Fluvius zou als werkmaatschappij voor beide nieuwe netbeheerder kunnen blijven werken.

Lappendeken

Imea is bevoegd voor energiedistributie in het grootste deel van de stad Antwerpen en in vijf andere gemeenten. Iveg is actief in de overige delen van de stad Antwerpen en in zestien gemeenten in voornamelijk de provincie Antwerpen. Naast energie staat het in sommige gemeenten ook in voor riolering. Bepaalde gemeenten zijn voor aardgas aangesloten bij een andere netbeheerder dan voor aardgas. Integan is een intercommunale voor kabel- en telecomdiensten in veertien steden en gemeenten in de provincie Antwerpen, niet precies dezelfde als die van Imea en Iveg.

Iveg-voorzitter en CD&V-burgemeester van Nijlen Paul Verbeeck steunt de fusie, maar bij de andere kleine gemeenten klinkt terughoudendheid. Ze vrezen de dominantie van de stad Antwerpen. “We bekijken nog alle mogelijkheden, maar het valt te vrezen dat de kleinste gemeenten helemaal geen vertegenwoordiger zullen hebben in de raad van bestuur en alleen hun stem kunnen laten horen op de algemene vergaderingen,” zegt André Van de Vyver (Groen), burgemeester van Zwijndrecht.

“Wellicht is deze fusie slechts een tussenstap,” oppert Frank Wilrycx (VLD), burgemeester van Merksplas. “We hebben toelichting gevraagd, maar nog niet ontvangen. Zo is het financiële plaatje nog niet duidelijk. Hoe zal bijvoorbeeld de waarde van de huidige aandelen in Iveg worden bepaald bij een eventuele uitstap?” Intuïtief is hij niet geneigd mee in Fluvius Antwerpen te stappen. “Het grondgebied van Merksplas sluit geografisch niet aan bij dat van Antwerpen en randgemeenten. Bovendien zitten we met onze 10.000 inwoners in een wanverhouding tegenover Antwerpen, met zowat 450.000 inwoners. Samenwerking met onze buurgemeenten lijkt me logischer. Maar een stroomlijning van netbeheerders is wenselijk. Nu hebben we een netbeheerder voor gas en een andere voor elektriciteit.”

Uit twee ogenschijnlijk kleine fouten in het persbericht over de beoogde fusie van Imea, Iveg en Integan blijkt dat de ongerustheid van de kleine gemeenten voor Antwerpse dominantie niet onterecht is. Zo wordt alleen Antwerpen er een stad genoemd, de stad Mortsel wordt erin omschreven als een gewone gemeente. En het woord gemeente heeft er een kleine g, maar Stad Antwerpen draagt er een hoofdletter S.

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.