‘Autoriteit Consument en Markt belemmert import goedkope stroom’

‘Autoriteit Consument en Markt belemmert import goedkope stroom’

5 september 2016De Autoriteit Consument en Markt (ACM) past zich onvoldoende aan de noodzakelijke energietransitie en belemmert bovendien de import van goedkope stroom. Dat is althans de mening van TenneT , beheerder van het hoogspanningsnet.

Vorige week heeft de ACM bekend gemaakt op welke manier zij in de jaren 2017 tot en met 2021 de tarieven voor het transport van elektriciteit wil gaan vaststellen. Deze ‘methodebesluiten’ moeten helpen een fair evenwicht te vinden tussen de consumentenbelangen en die van de investerende nationale en regionale netbeheerders. De besluiten over gas volgen nog.
De ACM heeft nu voor het eerst voor een periode van vijf jaar een besluit genomen (drie jaar was gebruikelijk). In de methodebesluiten kijkt de ACM heel precies naar de financieringswijze voor investeringen.

Tarieven zijn nu sneller aan te passen
Uit een bericht van de ACM
‘(…) Naast de efficiënte kosten die netbeheerders moeten kunnen terugverdienen, moeten de netbeheerders ook een redelijk rendement kunnen halen. ACM maakt daartoe nadrukkelijk onderscheid tussen de verschillende soorten leningen. Leningen die netbeheerders al hadden afgesloten, zijn immers duurder dan leningen die ze nu zouden afsluiten. ACMdoet dit in navolging van een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven in januari 2016.
Met de inwerkingtreding van de nieuwe methodebesluiten kan ACM de inkomsten van de netbeheerders direct baseren op de efficiënte kosten die zij maken. Aan afnemers worden daardoor meteen de juiste transporttarieven in rekening gebracht, terwijl de aanpassing tot nu toe geleidelijk werd gedaan. (…)’
Gas en zee volgen nog
De ‘methodebesluiten’ voor het net op zee en voor het gastransport volgen later dit jaar.

Tennet in beroep

TenneT is meteen tegen het methodebesluit voor het stroomtransport in beroep gegaan. Door de berekeningswijze die de ACM zal gaan hanteren wordt er volgens TenneT te weinig rekening gehouden met veranderende marktomstandigheden.

160905-MelKroon
Mel Kroon (CEO TenneT): ‘Grootschalige investeringen’

Uit een persbericht van TenneT
‘(…) Door toenemende Europese marktintegratie en de door TenneT mogelijk gemaakte import van grote hoeveelheden goedkope duurzame stroom zullen [de inkoopkosten] naar verwachting stijgen. Die kosten (o.a. veroorzaakt door netverliezen bij het transport van elektriciteit) zijn een fractie van het profijt dat Nederland heeft van deze grootschalige, goedkope import. Het feit dat de toezichthouder in deze Methodebesluiten TenneT volledig verantwoordelijk maakt voor de kosten is schadelijk voor verdere marktintegratie (o.a. import van goedkope stroom) en de financiële positie van TenneT. (…)
Mel Kroon, CEO TenneT: “De energietransitie vraagt om een herijking van de regulering waarin het traditionele beleidsdenken van kostenreductie is verschoven naar grootschalige investeringsprogramma’s en flexibele oplossingen om duurzame elektriciteitsopwekking in het elektriciteitssysteem in te passen. Op dit punt blijft de reguleringsmethode van ACM achter en beperkt de toezichthouder de mogelijkheden voor TenneT om adequaat in te spelen op het veranderende energielandschap.” (…)

Bronnen
ACM, 2 september 2016: ACM stelt regels vast om te komen tot redelijke transporttarieven energie
TenneT, 2 september 2016: TenneT in beroep tegen nieuwe Methodebesluiten ACM
Foto: TenneT

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.