‘Alle auto’s elektrisch vergt 7 grote kolencentrales, 400 miljoen zonnepanelen of 10.000 windmolens’

‘Alle auto’s elektrisch vergt 7 grote kolencentrales, 400 miljoen zonnepanelen of 10.000 windmolens’

8 april 2016 – Op de opiniepagina van de Volkskrant zet de natuurkundige Jaap van Driel grote vraagtekens bij technische haalbaarheid van ‘alle auto’s elektrisch’. Dat vergt zeven grote kolencentrales erbij, of 400 miljoen zonnepanelen of 10.000 windmolens.

Van Driel reageert op de motie motie van Jan Vos (PvdA) met de strekking om ernaar te streven vanaf 2025 alleen nog maar emissieloze auto’s te verkopen. De motie werd aangenomen.

Uit de opiniebijdrage in de Volkskrant 
‘(…) In deze bijdrage zal ik mij vooral beperken tot de simpelste vraag: hoeveel energie hebben we nodig om al onze auto’s elektrisch te laten rijden en waar komt  deze energie vandaan?. Het is nog niet zo eenvoudig om te schatten hoeveel energie we nodig hebben om in Nederland al het vervoer elektrisch te maken.

Er zijn vele manieren en alle leveren nogal afwijkende antwoorden op. Maar als we uitgaan van het verbruik van fossiele brandstoffen zoals gegeven door het CBS, kunnen we het energieverbruik ‘op de wielen’ uitrekenen. Als we dan corrigeren voor de efficiëntie van brandstofmotoren, de laadverliezen van de batterijen en de efficiëntie van elektromotoren komen we uit op een totale energiebehoefte van 60 miljard kilowatt-uur per jaar (met een foutmarge van 20 procent).

Zeven grote kolencentrales erbij
Dit zijn extra kilowatt-uur, dus daar moet extra elektriciteit voor worden opgewekt. Wat zijn hiervoor de opties? Als we in 2025 alleen nog maar elektrische auto’s verkopen, kunnen we ervan uitgaan dat 10 jaar later alle vervoer elektrisch is. Het makkelijkst is het bouwen van 7 grote kolencentrales.
Dat lukt in 20 jaar, en is dus in lijn met de wens om vanaf 2025 alleen elektrische auto’s te verkopen, maar lijkt me niet in lijn met de milieudoelstelling die aan de basis staat van deze motie.

Tienduizend windmolens erbij
Als we kijken naar hernieuwbare energiebronnen is de eerste optie windenergie. Voor de extra kilowatt-uur moeten er tienduizend windmolens ter grootte van de Domtoren gebouwd worden. Als we daar morgen aan beginnen en we bouwen iedere dag een ‘Domtoren met wieken’, dan zijn we in ongeveer 20 jaar klaar. Als we dat op land doen, zijn we wel vierduizend vierkante kilometer kwijt. Dat is 3 keer de oppervlakte van de provincie Flevoland.

400 miljoen zonnepanelen erbij
Ook kunnen we zonnecellen installeren. We moeten dan 400 miljoen zonnecellen van 1 vierkante meter installeren, dat wil zeggen ongeveer 55 duizend per dag. Hiervoor is een gebied ter grootte van 60 procent van de provincie Flevoland genoeg. Ten slotte moeten we al die elektrische stroom van de producent naar de oplaadpunten brengen. Het huidige stroomgebruik in Nederland is per jaar 120 miljard kilowatt-uur. Dus 60 miljard kilowatt-uur extra lijkt te doen (50 procent meer).

Echter, van die 120 miljard kilowatt-uur is 100 miljard kilowatt-uur industrieel. Als we ervan uitgaan dat de helft van het opladen over het huishoudelijk netwerk  gebeurt, is dit een groei van 150 procent van de belasting van dit netwerk. Het lijkt me evident dat het netwerk grote aanpassingen nodig heeft om dit te kunnen leveren. Kortom: ik plaats grote vraagtekens bij de realiteitszin die uit deze motie spreekt.

Jaap van Driel is natuurkundige (…)’

Tja. Heeft iemand een andere rekensom?

Bronnen
De Volkskrant, opiniebijdrage, 8 april 2016: Alleen maar elektrische auto’s is zo makkelijk nog niet
Zie ook
FluxEnergie, 24 maart 2016: Tweede Kamer: elektrisch rijden heeft de toekomst
FluxEnergie, 30 maart 2016: 
Tweede Kamer: over tien jaar alle nieuwe auto’s emissieloos
FluxEnergie, 1 april 2016: 
Van een motie alleen gaan we nog niet emissieloos autorijden in 2025’
Foto: een grapje van Essent

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.