Bachelor Global Sustainability Science

Universiteit Utrecht
De bacheloropleiding Global Sustainability Science (vanaf 2016, na samenvoegen Milieu- en maatschappijwetenschappen en Milieu- en natuurwetenschappen) kijkt naar de interactie tussen de mens en de natuur op mondiaal, regionaal en lokaal niveau. Het is een brede studie voor studenten die een bijdrage willen leveren aan een duurzame toekomst voor onze planeet en maatschappij. Het vakkenpakket combineert bèta-vakken, zoals wiskunde, natuurkunde en scheikunde met sociaal-wetenschappelijke vakken, zoals bestuurskunde, economie en innovatie. Je legt een brede basis en kiest na je eerste jaar een studiepad om je verder te verdiepen.
Er zijn vier studiepaden, elk met hun eigen specialisatie.
– Water, Climate & Ecosystems
Gevolgen van klimaatverandering voor mensen, dieren en planten.
– Energy & Resources
Duurzaam gebruik van energie en materialen. Je bestudeert nieuwe technologieën zoals smart grids, elektrisch vervoer en nul-op-de-meter woningen. Hoe dragen deze en andere technologieën bij aan de circulaire economie en de bio-based economy?
– Land Use & Governance
Hoe maatschappelijke processen werken en hoe je het gedrag van mensen en organisaties kunt beïnvloeden. Bijvoorbeeld met wet- en regelgeving toegepast op water- en bodembeheer, energievoorziening en ruimtelijke inrichting.
– Business & Innovation
Hoe technologische toepassingen een bijdrage kunnen leveren aan economische ontwikkeling en innovatie en hoe je deze processen kunt sturen in bedrijven en organisaties.

WO
Bachelor
Voltijd

Start 1 september
Aanmelden vóór 1 mei
Duur 3 jaar
Taal Engels
Website
Toelatingseisen
Kosten

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.