Bachelor Milieukunde – Energiemanagement en klimaat (deeltijd)

Hogeschool VHL
Duurzame ontwikkeling, hernieuwbare energie, technologische innovaties, klimaatafspraken, millenniumdoelen, gezondheid, veiligheid… Allemaal hot items, en terecht. Want er is een spanningsveld tussen onze welvaartswensen en de draagkracht van de aarde. De wereldbevolking groeit, de biodiversiteit neemt af, het klimaat verandert en grondstoffen raken op. Kunnen we ervoor zorgen dat de aarde toekomstige generaties nog genoeg te bieden heeft?
Binnen de specialisatie Energiemanagement en klimaat zijn de volgende vragen van belang. Hoeveel energie levert een windmolen eigenlijk? En is duurzame energie wel haalbaar bij onze huidige levensstijl? Hoe kunnen we inspelen op klimaatverandering en hoe zorgen we dat er wereldwijd goede afspraken worden gemaakt? En wat kan iedereen zélf doen?
De deeltijdopleiding Milieukunde is een combinatie van werken en studeren waarbij je zes keer in tien weken op donderdagavond en de aansluitende vrijdag lessen en practica krijgt. Je wordt geacht tijdens de studie minimaal 1600 uur in het milieuwerkveld werkzaam te zijn. Met behulp van jouw studieloopbaanbegeleider stel je een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Zo haal je maximaal rendement uit je studietijd, zowel voor jezelf als voor je werkgever. Als je werksituatie goed aansluit bij de studie kun je al in het tweede jaar beginnen met ‘action learning’. Je bent dan tijdens je werk bewust bezig met de ontwikkeling van je competenties. Als je nog niet werkzaam bent in het milieuwerkveld, kun je gebruikmaken van ons netwerk en van bureaus zoals Eco-job en H2O-job voor het vinden van een baan of stage.

HBO
Bachelor
Deeltijd

Start 1 september
Aanmelden vóór 1 mei
Duur 4 jaar
Taal Nederlands
Website
Toelatingseisen
Kosten

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.