Bachelor Molecular Science and Technology

Technische Universiteit Delft , Universiteit Leiden
De chemici en chemisch technologen van de toekomst staan door de groei van de wereldbevolking en afname van natuurlijke reserves voor grote uitdagingen. Door fundamenteel onderzoek te doen komen zij meer te weten over de structuur en eigenschappen van moleculen. Deze kennis leidt dankzij toegepast onderzoek tot technologische innovatie. De opleiding MST biedt je een unieke combinatie van fundamenteel én toegepast chemisch onderzoek. De opleiding MST besteedt extra aandacht aan duurzaamheid. Het onderzoek van chemici en chemisch technologen naar schonere en efficiëntere processen kan helpen om te blijven voorzien in de groeiende vraag naar nieuwe producten en het  ontlasten van het milieu bij het produceren ervan. In Leiden en Delft kun je onderzoek doen naar bijvoorbeeld nieuwe katalysatoren en alternatieve energiebronnen zoals zonneenergie, biomassa en waterstof.

WO
Bachelor
Voltijd

Start 1 september
Aanmelden vóór 1 mei
Duur 3 jaar
Taal Nederlands
Website
Toelatingseisen
Kosten

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.