Bachelor Natuurwetenschap en innovatiemanagement

Universiteit Utrecht
Bij de bachelor Natuurwetenschap en innovatiemanagement staat de succesvolle ontwikkeling en toepassing van innovaties centraal. Deze studie daagt je uit een brug te slaan tussen wat technologisch mogelijk en wat maatschappelijk haalbaar is op het gebied van duurzame energie, transport en gezondheid.
Om innovatieproblemen te kunnen oplossen, combineer je bij Natuurwetenschap en innovatiemanagement kennis van de natuurwetenschappen (bèta) met kennis uit de sociale wetenschappen en de economie (gamma). Innoveren is complex. Je moet niet alleen verstand hebben van technologie, maar ook van de behoeften van consumenten. Je moet bijvoorbeeld slim inspelen op nieuwe trends in de markt en ook in staat zijn gezamenlijk met andere partijen tot vernieuwing te komen. Jij wilt graag bijdragen aan innovaties, die goed zijn voor de samenleving en goed zijn voor het milieu, zoals auto’s die rijden op biobrandstoffen of waterstof en duurzame energie opgewekt door winturbines en zonnepanelen.

WO
Bachelor
Voltijd

Start 1 september
Aanmelden vóór 1 mei
Duur 3 jaar
Taal Nederlands, Engels
Website
Toelatingseisen
Kosten

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.