Bachelor Software Science

Technische Universiteit Eindhoven
Mobiele telefoons, koffieapparaten, ziekenhuisapparatuur, navigatiesystemen. Allemaal werken ze door de software die er in zit. De software waar al deze toepassingen op draaien is dan wel onzichtbaar voor gebruikers, maar is van levensbelang voor onze hedendaagse maatschappij. Stel je voor wat er kan gebeuren als door een softwarefout spoorbomen bij spoorwegovergangen niet op het goede moment dichtgaan, of als de elektriciteit uitvalt.
Bij de opleiding Software Science leer je softwaresystemen te ontwerpen. Iets dat veel verder gaat dan het schrijven van computerprogamma’s. Je staat als softwaresysteemontwerper aan de basis van technologische en technische vooruitgang. Je ontwikkelt kennis en vaardigheden waar je de rest van je loopbaan plezier van hebt en die dus niet meteen verouderd zijn als een nieuwe programmeertaal of ontwikkelomgeving zijn intrede doet. We leren je:
– Basistheorie, zoals Wiskunde en programmeermethoden
– Werken met Java
– Programmeren en modelleren
– De principes achter diverse ontwerptalen en -methoden
– Op een gestructureerde manier problemen te analyseren
– De meest geschikte ontwerpmethode te kiezen
Naast het uitbreiden van je kennis en vaardigheden leer je ook om dat alles toe te passen op concrete problemen. Dat doen we via Ontwerpgericht Onderwijs, de OGO-projecten. Daarbij werk je in een team van medestudenten aan bijvoorbeeld een computer game, of aan een informatiesysteem voor ziekenhuizen of aan een concreet probleem bij een bedrijf.

WO
Bachelor
Voltijd

Start 1 septmber
Aanmelden vóór 1 mei
Duur 3 jaar
Taal Nederlands
Website
Toelatingseisen
Kosten

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.