Bachelor Technische bestuurskunde

Technische Universiteit Delft
Bij Technische Bestuurskunde krijg je zowel vakken uit de technische en exacte wetenschappen als vakken uit de sociale en managementwetenschappen. De kennis uit deze vakken wordt vaak toegepast op praktijkgevallen in projecten.
Vanaf de eerste dag krijg je een samenhangend studieprogramma van techniek, wiskunde, economie, bestuur, management, recht en beleidsanalyse. Je volgt technische vakken, doet veel aan wiskunde en modelleren. Je leert hoe het bedrijfsleven in elkaar zit en hoe openbaar bestuur werkt, welke overheden er zijn en welke bevoegdheden ze hebben.
De studie is opgebouwd uit 4 clusters en omdat je je niet kunt specialiseren in élke technologie, kies je tijdens de opleiding een technisch specialisatiedomein waarbinnen je de technologie verder uitdiept. Een daarvan is de richting Energie en Industrie, waarin je je bezighoudt met complexe problemen binnen de energiesector en de industriesector. Je bestudeert de elektriciteits-, water- en gasinfrastructuur en grote industriële netwerken van verschillende fabrieken die aan elkaar gekoppeld zijn. Kenmerk van al deze infrastructuren is dat ze voorzien in de basisbehoeften van mensen, dat ze niet makkelijk te moderniseren zijn omdat ze zo grootschalig zijn en een lange levensduur hebben, dat ze van groot economisch belang zijn, en dat ze grote invloed hebben op de kwaliteit van de leefomgeving.
Voorbeelden van vraagstukken zijn:
– Groene energie of toch een nieuwe kerncentrale of kolencentrale?
– Het ‘nieuwe rijden‘ op aardgas, elektriciteit of biomassa?
– Kunnen we CO2 veilig opslaan en waar dan?

WO
Bachelor
Voltijd

Start 1 september
Aanmelden vóór 1 mei
Duur 3 jaar
Taal Nederlands
Website
Toelatingseisen
Kosten

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.