Bachelor Technische natuurkunde

Rijksuniversiteit Groningen
Veel producten uit ons dagelijks leven zijn gebaseerd op ontwikkelingen uit de technische natuurkunde. Waar het bij Natuurkunde gaat om het beschrijven en voorspellen van verschijnselen, probeer je bij Technische natuurkunde deze verschijnselen toe te passen. De Rijksuniversiteit Groningen is de enige niet-technische universiteit in Nederland waar je Technische natuurkunde kunt studeren.
Het eerste semester van de driejarige studie volg je samen met de andere opleidingen binnen het cluster natuurwetenschappen en technologie. Je krijgt basisvakken als differentiaal- en integraalrekening, lineaire algebra en mechanica.
Ontwerpen en construeren zijn belangrijke onderdelen binnen de studie. De bacheloropleiding Technische natuurkunde heeft daarom een interdisciplinair karakter. Combinatievakken voeren de boventoon, zoals natuurkunde met ontwerpkunde, natuurkunde met elektrotechniek, of energie en milieukunde. In de praktijk breng je veel tijd in het laboratorium door.
WO
Bachelor
Voltijd

Start 1 september
Aanmelden vóór 31 augustus
Duur 3 jaar
Taal Engels
Website
Toelatingseisen
Kosten  

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.