Balende boeren en andere reacties op bosplan Staatsbosbeheer

25 oktober 2016De landbouwsector is niet te spreken over het plan van Staatsbosbeheer en andere bos- en houtorganisaties om 100.000 hectare extra bos te creëren. En de boeren zijn niet de enigen met bezwaren. De Groningse tak van Staatsbosbeheer noemt het plan ‘onzorgvuldig’.

(Niet) betrokken partijen bij het overleg
De Land- en Tuinbouworganisatie LTO was verbaasd toen het plan gisteren naar buiten kwam. De sector, goed voor meer dan de helft van het grondgebruik in Nederland, was niet bij de besprekingen betrokken. “Op z’n minst opmerkelijk dat wij niet bij dit plan betrokken zijn’, aldus Gerbrand van het Klooster van LTO in Trouw. Ook de provincies Groningen en Drenthe voelen zich overvallen.

‘Onzalig plan’
‘(…) “We zitten vrijwel wekelijks met Staatsbosbeheer om tafel en toch wisten we van niets”, zegt de Drentse gedeputeerde Henk Jumelet. „Dat kan toch niet waar zijn? Zo werken we toch niet met elkaar samen.” Burgemeester Eric van Oosterhout van de gemeente Aa en Hunze sluit zich bij Jumelet aan. „Dit is het zoveelste onzalige plan voor dit wingewest”, reageerde hij op Twitter. (…)’ [Dagblad van het Noorden]

Staatsbosbeheer Groningen: ‘Onzorgvuldig’
‘(…) Ik werd er eveneens door verrast”, zegt het Groninger provinciehoofd Rieks van der Wal van Staatsbosbeheer. „Zo veel hectare bos in de Veenkoloniën en het Oldambt is niet goed. Bovendien moet je zoiets altijd in gesprek met de omgeving doen. Zonder draagvlak gaat dit niet werken.” Onzorgvuldig, noemt Van der Wal het initiatief van zijn eigen organisatie. „Het zal met de beste bedoelingen zijn gedaan, maar dit had zo niet gemoeten.” (…)’ [Dagblad van het Noorden]

Effect op CO2-reductie
‘Landbouwgewassen nemen ook CO2 op’
‘(…) Ook denkt de LTO dat ook landbouwgewassen net zo goed als bomen een rol kunnen spelen bij het terugdringen van broeikasgassen. “Het planten van bossen is niet de enige oplossing. Goed producerende landbouwgewassen kunnen dat ook. We zijn daarom zelf ook bezig met plannen te ontwikkelen om uitstoot tegen te gaan door middel van landbouw.” (…)’ [NOS]

‘Niet zo efficiënt’
‘(…) Een hectare bos bijplanten is (…) helemaal niet zo efficiënt als het 100.000 ha plan ons wil doen geloven. Het is onduidelijk hoeveel CO2 een hectare bos per jaar fixeert. Op internet zwerven vele cijfers rond. Bij zowel de agrarische cijfers als die van de boomlobby worden vraagtekens gezet. Zo levert de verdere verwerking van agrarische producten weer CO2 uitstoot, waardoor de netto winst marginaal zou zijn volgens critici. Echter, dat geldt ook voor het gebruik van bomen als biomassa. Hoe lang moet een bos staan voor het netto voldoende CO2 heeft opgeslagen? (…)’ [BoerenBusiness]

‘Dertig jaar verder’
‘(…) “Een sympathiek plan, maar hoe gaan ze dat nou doen?”, zegt klimaatwetenschapper Pier Vellinga. Hij denkt dat het plan vooral veel discussie zal opleveren. “Het zal wel degelijk iets uitmaken, maar voordat al dat nieuwe bos effectief is, zijn we dertig jaar verder. Een veld met zonnepanelen levert meer milieuwinst op.” (…)’ [NOS]

Invloed op ruimtegebruik, voedselproductie en landschap
‘Niet blij met concurrentie’
‘(…) “Het kan niet anders dan dat boeren hierdoor hun grond kwijtraken”, zegt Jacob Bartelds, voorzitter van LTO Noord en zelf akkerbouwer en pluimveehouder. “We zijn niet blij met de concurrentie om onze landbouwgrond.” (…)
Ook maakt hij zich zorgen over het effect van het plan op de voedselproductie. “Voor elke hectare die we in Nederland opofferen voor bos, zal elders in de wereld twee of meer hectare moeten worden gebruikt om dit te compenseren. Daar moet misschien wel bos voor worden gekapt.”  (…)’ [NOS]

‘Nodig en haalbaar’
‘(…) “Het is ingrijpend, het heeft grote impact, de politiek moet uiteindelijk beslissen, maar wij denken dat dit actieplan nodig en haalbaar is”, zegt Harry Hekhuis, hoofd beheer en productie van Staatsbosbeheer. Hekhuis is een van de initiatiefnemers van het actieplan. Staatsbosbeheer is beheerder van 265.000 hectare natuur. (…)’ [Trouw]

‘Slechts twee procent’
‘(…) Verschillende politieke partijen zien het plan wel zitten – van PvdA tot aan D66 – maar het CDA is uitgesproken tegen: het zou nadelig zijn voor boeren. “Tja, ook de landbouwsector moet emissies terugbrengen. Dit is een manier om dat te doen. Bovendien klinkt 100.000 hectare bos veel, maar het is slechts 2 procent van het totale Nederlandse oppervlakte”, zegt Nabuurs gepassioneerd. “Laten we de verkiezingen afwachten.” (…)’ [RTL Nieuws]

‘Keuzes maken’
‘(…) “Linksom of rechtsom; we hebben te maken met meerdere aanspraken op dezelfde grond. Dat betekent keuzes maken.” Boon vindt dat de samenleving zou moeten kiezen voor investeren in de aanleg van de bossen. “We werken zo aan een oplossing van het klimaatprobleem, maar het biedt ook meer mogelijkheden voor bijvoorbeeld recreatie.” [Kees Boon, van de Stichting Kwaliteit Bos-, Natuur- en Landschapswerk, NOS]

Zichtlijnen
‘(…) De Groningse stichting Landschap Oldambt noemt het plan eveneens een probleem. „We hebben net een miljoen euro subsidie toegezegd gekregen om de zichtlijnen rondom Oldambt, Westwolde en de Veenkoloniën weer terug te krijgen. Dat wordt toch een lastige spagaat als die bebossing doorgaat”, zegt een woordvoerder. (…)’ [Telegraaf]

Over de kosten: 3 miljard in de komende dertig jaar
Voedsel importeren
‘(…) En dan hebben we het nog niet eens over de 3 miljard euro die met het plan is gemoeid. Hoeveel voedselproductie levert de 30.000 hectare (beste) landbouwgrond nu op die in het plan moet worden volgeplant. Wordt de 3 miljard dan niet nog eens uitgegeven door voedsel te importeren? (…)’ [BoerenBusiness]

‘Je krijgt er veel voor terug’
‘(…) “Dat lijkt misschien veel [de 3 miljard die het plan zou kosten], maar uitgesmeerd over dertig jaar is die investering niet zo groot”, zegt Nabuurs. “En je krijgt er ook veel andere dingen voor terug. Zoals meer recreatieruimte, meer planten en dieren en nieuw bos vangt ook veel fijnstof op.” (…)’ [Gert-Jan Nabuurs, hoogleraar Europese bossen en een van de opstellers van het actieplan, NOS]

‘Duur’
‘(…) Ook twijfelt Vellinga aan de financiering. “Het is wel erg duur per ton CO2. Je moet wel heel graag bos willen planten en daar geld voor over hebben, wil je deze richting op gaan.” (…)’ [NOS]

Volkskrant, 24 oktober 2016: ‘Nederland moet 100 duizend hectare bos bijplanten voor klimaat en als biobrandstof’
Trouw, 24 oktober 2016: Massale wouden voor het klimaat (via Blendle)
NOS, 24 oktober 2016: ‘Moeten boeren nu wijken voor de nieuwe bossen?’
NOS, 24 oktober 2016: Nieuwe bossen: ‘het kost wat, maar je krijgt er veel voor terug’
RTL Nieuws, 24 oktober 2016: Hout is het langzame goud: ‘Nederland moet veel meer bossen krijgen’
BoerenBusiness, 24 oktober 2016: Boeren verbijsterd om nieuw plan bosaanplant
Dagblad van het Noorden, 25 oktober 2016: Noorden schiet bosplan voor Oldambt en Veenkoloniën af (via Blendle)
Trouw, 25 oktober 2016: Boer en ecoloog juichen niet over mega-bosplan (via Blendle)
Telegraaf, 25 oktober 2016: Weinig animo voor extra megabossen (via Blendle)

Zie ook
FluxEnergie, 25 oktober 2016: 100.000 hectare nieuw bos voor CO2-reductie en biomassa

Foto: Staatsbosbeheer

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.