Banken beter op duurzaamheid, aanpak klimaatverandering blijft achter

Banken beter op duurzaamheid, aanpak klimaatverandering blijft achter

21 december 2016 – Negen Nederlandse banken verbeterden in het afgelopen jaar hun beleid op duurzaamheid. Maar daar staat tegenover dat het de meeste banken ontbreekt aan ambitieus beleid om klimaatverandering aan te pakken.

Uit een bericht van ‘De Eerlijke Bankwijzer’
‘(…) De 9 banken verbeterden in het afgelopen jaar hun beleid op duurzaamheid op in totaal 50 onderwerpen. (…) Van alle banken scoort Triodos het vaakst een score ‘10’ (op 8 onderwerpen) en bank-verzekeraar Aegon het vaakst een score ‘1’ (op 11 onderwerpen). 
De Eerlijke Bankwijzer is blij met de aanscherpingen die de banken in het laatste jaar in hun maatschappelijk beleid hebben doorgevoerd. Een stap in de goede richting, maar… op sommige thema’s hebben de banken nog een flinke slag te slaan. (…)

Klimaattoppers

De klimaattoppers zijn ASN, Triodos en SNS Bank. Ze voeren een zeer goed (score 9) klimaatbeleid.

Klimaatvervuilers
En de klimaatvervuilers zijn:

  • Bank-verzekeraars Aegon en Delta Lloyd voeren een (zeer) slecht, respectievelijk (score 1) en (score 2) klimaatbeleid. Beide bank-verzekeraars stellen geen eisen aan het voorkomen van CO2- intensieve oliewinning uit teerzanden en ze hebben geen bezwaar tegen investeringen in olie- en gas. Ze hebben geen bezwaar tegen investeringen in olie- en gas, er is geen beleid om bedrijven te stimuleren om over te stappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energie en ze stellen geen eisen aan bedrijven om de uitstoot van broeikasgassen door omzetting van veengronden in landbouwgebieden tegen te gaan
  • ING en Van Lanschot voeren een slecht (score 2) klimaatbeleid. Deze banken hebben geen bezwaar tegen investeringen in olie- en gas, er is geen beleid om bedrijven te stimuleren om over te stappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energie en ze stellen geen eisen aan bedrijven om de uitstoot van broeikasgassen door omzetting van veengronden in landbouwgebieden tegen te gaan.
  • Rabobank en ABN Amro voeren een ruim onvoldoende (score 3) klimaatbeleid: Rabobank mist o.a. beleid dat kolenwinning, door de bedrijven die de bank financiert, tegengaat. ABN Amro heeft geen bezwaar tegen investeringen in olie- en gas, de bank heeft geen beleid om bedrijven te stimuleren om over te stappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energie en biomassa hoeft niet aan duurzaamheidseisen te voldoen.
  • NIBC voert een twijfelachtig (score 5) klimaatbeleid. De bank stelt geen meetbare CO2-reductiedoelstelling vast voor de bedrijven waarin de bank investeert om zo bij te dragen aan een maximale temperatuurstijging van 1,5e graad. De bank heeft geen bezwaar tegen investeringen in olie- en gas. (…)’

Bronnen
Eerlijke Bankwijzer, 21 december 2016: Banken beter op duurzaamheid, aanpak klimaatverandering en belastingontwijking blijft achter
Eerlijke Bankwijzer, persbericht, 21 december 2016: Banken beter op duurzaamheid, aanpak klimaatverandering en belastingontwijking blijft achter
Eerlijke Bankwijzer, rapport, 21 december 2016: Eerlijke Bankwijzer – Beoordeling van het duurzaamheidsbeleid van tien bankgroepen – 16e actualisering (pdf, 165 pag.)
Illustratie: Eerlijke Bankwijzer

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.