Basisscholen: themaprogramma ‘Techniek, Talent & Energie’

Schermafdruk 2015-07-14 06.35.42
14 juli 2015 –
 Vanaf september zal een programma ‘Techniek, Talent & Energie’ aan 20.000 basisschoolleerlingen in Noord-Nederland worden aangeboden.

Vanaf september 2015 is het programma beschikbaar voor 20.000 basisschoolleerlingen van groep 1 tot en met 8 van 200 basisscholen in Noord-Nederland. Een jaar later zal het programma landelijk worden aangeboden.
Per groep zijn er tien lessen over verschillende onderwerpen, zoals energie in je lijf, stroomkringen, energie van de zon, magnetisme, duurzaam gebruik van energie en het energiedistributienetwerk in ons land. De leerlijn is ontwikkeld in samenwerking met leerkrachten uit het basisonderwijs. Aldus meldt Kennisnet.
Het programma is ontwikkeld door de Pedagogische Academie van de Hanzehogeschool in Groningen. Het programma bestaat uit voorleesboeken, bouw- en taalopdrachten, kringgesprekken en onderzoeksopdrachten. Ook ouders worden erbij betrokken.
Henk de Vries, één van de opstellers van het programma: ‘Vier jaar geleden nam het bedrijf Gasterra het initiatief. (…). Er draait nu een trainingsprogramma voor leerkrachten en dat loopt goed. (…) De trainingen helpen leraren om leerlingen te stimuleren zelf antwoorden en conclusies te laten formuleren.’
In het programma staat een website centraal.
Het initiatief werd o.a. mede mogelijk gemaakt door GasTerra, Gasunie, Energy Valley en Ecofys.

Bronnen
Website www.techniektalentenergie.nl

Website https://nl.vpnmentor.com

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.