‘Batterijen zullen grilligheid prijs voor stroom uit zon en wind gaan dempen’

3 april 2017Het FD keek naar de achtergronden van het recente stroomprijzenrapport van TenneT en ziet enerzijds een toenemende grilligheid ontstaan door de wisselende beschikbaarheid van zonne- en windstroom, en anderzijds een dempende werking die zal ontstaan uit de groei van energieopslag.

Uit de analyse van het FD een paar conclusies:

  • De historisch lage prijs voor stroom had vorig jaar niet zoveel te maken met het gegroeide aanbod van zonne- en windenergie, maar vooral met de lage prijzen voor kolen en gas (en het sluiten van Franse kerncentrales voor onderhoud).
  • Het aandeel zonne- en windenergie is nu nog te beperkt om van grote invloed te zijn op de stroomprijzen (maar dat zal over tien jaar anders zijn).
  • De ‘merit order’ van energiebronnen (de ranglijst op basis van hun variabele kosten) gaat flink veranderen; de marginale kosten van zonne- en windenergie zijn verwaarloosbaar, die van stroom uit gascentrales zijn hoog. (‘Tegen groen valt nauwelijks op te boksen.’)
  • Door de investeringen in hernieuwbare energie zullen de kosten gaan dalen. (FD: Maar het blijft ‘in principe’: spijkerharde conclusies zijn niet te trekken.)
  • De markten zullen grilliger worden door wisselingen in het (onvoorspelbaarder) aanbod.
  • Tegelijk neemt de vraag naar stroom toe (meer elektrische auto’s, minder gas).
  • De ontwikkeling van batterijen wordt heel belangrijk. Ze koppelen de prijs steeds meer los van het moment van productie en vergroten de mogelijkheid om in stroom te handelen

Uit de FD-analyse:
‘(…) Daarom is opslag eigenlijk de heilige graal in de energiemarkt. Een leger aan ingenieurs, start-ups en gevestigde bedrijven buigt zich erover. Powerwalls, thuisbatterijen, batterijen van auto’s die ook de energiehuishouding van een huis kunnen ondersteunen: technieken voor de opslag van elektriciteit worden steeds beter. (…)’

Bronnen
FD, 2 april 2017: Door energie uit wind en zon zullen stroomprijzen gaan zwiepen (Registratie)
TenneT, rapport, maart 2017: Market Review 2016 (pdf, 57 pag.)
Zie ook
FluxEnergie, 31 maart 2017: TenneT: ‘Elektriciteitsprijzen historisch laag in 2016’
Foto: Nuon

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.