Bedenker ‘Plan Lievense’ overleden


21 maart 2015-
Op 9 maart 2015 stierf ir. L.W. Lievense op 90-jarige leeftijd. Hij was een van de pioniers van de Nederlandse waterbouwkunde en onder andere bekend van het Plan-Lievense.

Uit het In memoriam van LievenseCSO Infra BV: ’Lievense dankt zijn naamsbekendheid aan het ‘Plan Lievense’ (1981). Het idee voor opslag van windenergie ontstond tijdens de tweede oliecrisis in 1978. Hij was zeer proactief en waar de meeste bureaus zeer afwachtend waren in hun marktbenadering, slaagde hij erin de onderzoeken naar het Plan gefinancierd te krijgen en begin 80tiger jaren uit te voeren met de crème de la crème van Rijkswaterstaat, en diverse aannemingsbedrijven. Dit plan heeft gezorgd voor de enorme naamsbekendheid van Lievense. (…) Ir. Lievense was bevlogen door techniek en was een uitvinder in hart en nieren. ‘

De Volkskrant over hem: ‘Hij werd bekend van het naar hem genoemde plan Lievense: een idee om windenergie op te slaan met behulp van een waterbuffer in het Markermeer. Maar ingenieur L. (Luc) W. Lievense was in veel van zijn ideeën zijn tijd veel te ver vooruit.’ ‘Het idee voor de opslag van windenergie ontstond na het uitbreken van de tweede oliecrisis in 1978. Lievense wist hiervoor de crème de la crème van de Nederlandse waterbouw bij elkaar te krijgen, zowel van de overheid als de aannemingsbedrijven. Als er meer windenergie werd opgewekt dan er vraag was, zou dat moeten worden opgeslagen door turbines water in een spaarbekken te laten pompen. Als er meer vraag dan aanbod was zou het omgekeerde plaatsvinden. Problemen waren de mogelijke ecologische gevolgen en de angst dat bij een dijkdoorbraak van het bekken de hele stad Amsterdam onder water zou worden gezet. Uiteindelijk werd het te duur en te riskant geacht.’

Het bureau van Lievense ontwilkelde later, samen met KEMA, een variant op het plan. Wikipedia: ‘Het water wordt niet het stuwmeer ingepompt, maar juist eruit, tot een diepte van 40 m onder de zeespiegel. Bij een oppervlakte van 40 km² en een waterdiepte variërend tussen 32 en 40 m onder de zeespiegel kan dan zo’n 20 GWh (≈ 70 TJ) opgeslagen worden. Als het plan in de vorm van een eiland voor de kust wordt uitgevoerd, is er geen gevaar voor een mogelijke overstroming van Amsterdam.’

Bronnen
LievenseCSO, 19 maart 2015: In memoriam ir. L.W. Lievense
De Volkskrant, 21 maart 2015: Lievense was zijn tijd veel te ver vooruit
Wikipedia: Plan Lievense
Overwind: dossier over Plan-Lievense

Onderwerpen: , ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.