Bedrijven en overheden sluiten akkoord om CO2-uitstoot terug te dringen door hergebruik

27 oktober 2016
ECN

Op de Nationale Klimaattop die vandaag in Rotterdam werd gehouden, heeft een groep van ruim 25 bedrijven, maatschappelijke organisaties,overheden en onderzoeksinstellingen een overeenkomst getekend om gezamenlijk projecten te ontwikkelen die het mogelijk maken om de CO2 uitstoot in Nederland sterk te verminderen. De bedoeling is CO2 bij bedrijven af te vangen en vervolgens te hergebruiken. Dat hergebruik kan in industriële processen, als grondstof in de industrie, als meststof in de tuinbouw of bijvoorbeeld de algenteelt. …. 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.