Bedrijven mogen meedenken over aanbesteding ‘innovatiekavel’ Borssele V

6 januari 2017 – De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodigt bedrijven uit via een internetconsultatie mee te denken over de aanbesteding van het laatste kavel voor wind op zee bij Borssele. De ideeën worden dit najaar meegewogen in de tender voor het ‘innovatiekavel’ Borssele V, aldus de RVO.

Uit een bericht van de PZC
‘(…) Het gaat om de innovatiekavel Borssele V, een proefgebiedje tussen de al gegunde kavels Borssele I en III. Op de strook mag maximaal 20 megawatt worden opgesteld. Dat zijn drie tot vier molens. Het gaat erom dat er nieuwe soorten turbines, fundaties en installatietechnieken kunnen worden getest. Het Rijk hoopt zo het leerproces rond windenergie op zee te versnellen, zodat de aanleg van windparken goedkoper kan worden. (…)’

Bedrijven kunnen tot 1 februari reageren op de conceptstukken van de tender, aldus de RVO.

Uit een bericht van de RVO
‘(…) De reacties wegen mee bij het definitief maken van de Regeling en het aanpassen van het SDE+ besluit. Met de innovatieve tender kunnen bedrijven een aanvraag indienen voor een investeringssubsidie, een exploitatiesubsidie, een vergunning en een aansluiting op het elektriciteitsnetwerk van TenneT. (…)’

Bronnen
RVO, 4 januari 2017: Internetconsultatie voor innovatieve windenergie op zee
PZC, 5 januari 2017: Proefgebied windpark dit najaar aanbesteed
Overheid.nl, 4 januari 2017: Regeling innovatieve windenergie op zee

Foto: Windturbine met 2 bladen van 2-B Energy, een Nederlandse start-up. (2-B Energy)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.