foto North Sea Port 13903

Bedrijven uit Deltaregio werken samen aan CO2-reductie

Elf multinationale ondernemingen in het zuidwesten van Nederland en het westen van Vlaanderen gaan samenwerken om de Parijse doelen van 80 tot 95% CO2-reductie in 2050 te bereiken. Dit doen ze via het grensoverschrijdende samenwerkingsverband Smart Delta Resources (SDR).

In SDR werken Arcelor Mittal, Cargill, Cosun, Dow, Engie, ICL-IP, LambWeston-Meijer, Sabic, Trinseo, Yara en Zeeland Refinery samen met de provincie Zeeland, North Sea Port en Economische Impuls Zeeland. Het kwam in 2014 tot stand met het doel de concurrentiepositie van de aangesloten bedrijven en van de regio te versterken. Dit doen ze door samen business cases te ontwikkelen voor de uitwisseling van rest -en materiaalstromen en door industriële transitie. Inmiddels zijn en worden enkele van deze business cases gerealiseerd. Vanuit de klimaatakkoorden van Parijs en het daar uit voortvloeiende Europees en nationaal beleid ging de focus van het samenwerkingsverband meer liggen bij de reductie van CO2 -emissie en de circulaire economie, zonder de oorspronkelijke doelstellingen uit het oog te verliezen.

Onderzoeksbureau CE Delft ontwikkelt samen met deze bedrijven een routekaart met maatregelen die vanaf 2018 nodig zijn om deze doelen te bereiken. De maatregelen zijn opgenomen in de ‘Roadmap towards a climate neutral industry in the Delta region.’ Waarom dit document in het Engels is opgesteld wordt niet gemotiveerd. Het is wel aangeboden aan de Nederlandse Tweede Kamer en de algemeen afgevaardigde van de Vlaamse regering in Nederland.

In de roadmap zijn drie strategische prioriteiten geformuleerd: elektriciteit en waterstof, circulaire grondstoffen en CO2-opslag en gebruik. Deze prioriteiten zijn vervolgens “vertaald” in acht concrete projecten. Bij uitvoering ervan kan dit leiden tot het beoogde effect van CO2-reductie tot 90% in 2050. Het gaat om onder meer een netwerk voor de uitwisseling van waterstof tussen Gent en Vlissingen, een electrolyser van 100 MW om waterstof te produceren, het aanleggen van een netwerk ten behoeve van de opslag van CO2 en het project Steel to Chemicals, waarbij restromen van de staal- en chemische industrie worden omgezet in synthesegas, een mengsel van CO en waterstof en een basismateriaal voor de productie van synthetische koolwaterstoffen.

De SDR-regio is geschikt om te starten met de industrie-transitie, onder meer doordat de bedrijven er relatief dicht bij elkaar liggen. Door onderlinge samenwerking kunnen zij een hogere CO2-reductie realiseren dan wanneer ze de klimaatdoelen afzonderlijk nastreven. Nu al behoren ze tot de top van de wereld in energie-efficiëntie en emissiereductie.

Noodzakelijke randvoorwaarden

De bij SDR aangesloten bedrijven starten nu met de uitwerking van deze projecten en hebben daarvoor budget en menskracht vrijgemaakt. De realisatie van deze projecten hangt echter af van meerdere externe factoren. Daarom zoekt SDR samenwerking met overheden, netwerkbedrijven en andere stakeholders. Het gaat hierbij vooral om investeringen in infrastructuur, de ontwikkeling van technologie, regelgeving, regionale inpassing en de prijsontwikkeling van onder andere CO2, energie en olie. Minstens zo belangrijk is daarnaast de voorwaarde dat de concurrentiekracht en de continuïteit van de SDR-bedrijven bij de uitvoering van de projecten behouden blijft. Dit kan enkel als er voor de bedrijven ook een internationaal gelijk speelveld is, stellen ze.

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.