COP21 – ‘Rutte niet geloofwaardig in Parijs’

151202-Rutte2 december 2015Premier Mark Rutte hield bij de opening van de klimaattop in Parijs een speech, waarin hij pleitte voor meer betrekken van wetenschap en bedrijven bij klimaatbeleid. Maar hij is niet geloofwaardig, stellen vier belangenorganisaties in Trouw.

Door bedrijfsleven en wetenschap meer bij klimaatbeleid te betrekken, wil Rutte het maatschappelijk draagvlak voor dat beleid vergroten.

Ike Teuling, Milieudefensie
Teuling wijst erop dat de Nederlandse inzet 40 procent CO2-reductie is, terwijl een kamermeerderheid vorige week voor 55 procent reductie was. “Met het maatschappelijk draagvlak voor klimaatbeleid zit het wel goed, het is juist deze regering die achterloopt.”

Marita Hutjes, Oxfam Novib
Samenwerken moet, stelt Hutjes, maar dan moet er ook geld voor zijn. “De meest kwetsbare en armste landen moeten niet hoeven te kiezen tussen het inperken van de schade van klimaatverandering enerzijds en economische ontwikkeling, onderwijs en gezondheidzorg anderzijds. De Nederlandse bijdrage aan klimaatfinanciering is pover. Nederland moet haar financiële bijdrage verdubbelen.”

Faiza Oulahsen, Greenpeace
“Zolang het Energieakkoord niet wordt uitgevoerd en de kolencentrales blijven draaien, komt Rutte in Parijs niet geloofwaardig over.”

Vera Dalm, MilieuCentraal
“Rutte roept iedereen op om mee te doen, naast overheden ook bedrijven, steden, organisaties en consumenten zelf. (…) Daar heeft hij gelijk in, al is voor een aantal grotere zaken wel degelijk wetgeving en andere afspraken op rijksniveau nodig.”

Bron
Trouw, 1 december 2015: ‘Rutte komt in Parijs niet geloofwaardig over’

Zie ook
FluxEnergie, 1 december 2015: De drie minuten van Rutte
Foto: Premier Rutte (foto: still uit reportage NOS-journaal)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.