‘Belast niet energie, maar CO2-uitstoot’

‘Belast niet energie, maar CO2-uitstoot’

3 mei 2016We moeten de transitie naar duurzame energie maken, maar Nederland slaagt daar nog niet goed in, aldus econoom Rick van der Ploeg in Trouw. Hij komt met vier aanbevelingen. ‘Schaf energiebelasting af en belast CO2-uitstoot’, is de eerste. 

Het Nederlandse milieubeleid steekt slecht af tegen de rest van Europa, aldus Van der Ploeg. Om toch de hoognodige transitie te maken van fossiele energie naar hernieuwbare, adviseert de econoom vier maatregelen.

  1. ‘(…) Schaf alle subsidies op fossiele brandstoffen af. Belast niet energie, zoals in Nederland, maar CO2-uitstoot. (…)’
  2. ‘(…) Vervang subsidies voor specifieke hernieuwbare energie door generieke onderzoekssubsidies voor energiebronnen van de toekomst zoals zon, wind, algen en fusie. Richt ook durfkapitaalfondsen op voor risicovolle nieuwe hightechbedrijven in duurzame energie. (…)’
  3. ‘(…) Reken een prijs voor koolstofdioxide die geleidelijk stijgt met het bruto nationaal product, zodat het milieubeleid geloofwaardig is. (…)’ Van der Ploeg pleit voor matige subsidie voor hernieuwbare energie, om de ‘Groene Paradox’ te voorkomen: fossiele brandstoffen worden versneld op de markt gedumpt omdat ze in de toekomst niet meer nodig zullen zijn.
  4. ‘(…) De regering, De Nederlandsche Bank en pensioenfondsen als het ABP moeten hun beleid aanpassen in het zicht van het einde van het fossiele tijdperk. De beleggingen van pensioenfondsen en anderen moeten ‘CO2-proof’ worden gemaakt door uit fossiele bedrijven te stappen, tenzij die bedrijven het roer fundamenteel omgooien naar hernieuwbare energiebronnen. (…)’

Van der Ploeg ziet niets in CO2-afvang en -opslag ‘omdat de bevolking het niet wil en omdat het sowieso maar op beperkte schaal kan worden ingezet’.

Rick van der Ploeg, econoom, was staatssecretaris voor cultuur en media in het kabinet Kok-II en is nu hoogleraar aan de VU Amsterdam en aan de Universiteit van Oxford.

Bron
Trouw, 3 mei 2016: We lopen ver achter met schone energie

Foto: Installatie om biodiesel uit algen te maken (BioSolar Cells)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.