Laadpalen.

Belasting op stroom uit laadpaal wordt gehalveerd

21 maart 2016 – Staatssecretaris Wiebes (Financiën) heeft de Tweede Kamer laten weten dat hij de belasting op energie uit laadpalen zal halveren, van 10 cent naar 5 cent per kWh. De exploitant van de laadpalen kan zelf bepalen of hij dat voordeel doorgeeft aan zijn klanten.

Eric Wiebes, staatssecretaris van Financiën
Eric Wiebes, staatssecretaris van Financiën

Uit de brief van staatssecretaris Wiebes aan de Tweede Kamer
‘(…) Uit [de vergelijking van de belastingdruk per gereden kilometer] blijkt dat de belastingdruk per gereden kilometer op elektriciteit lager is dan de belastingdruk per gereden kilometer op benzine of diesel en net iets hoger is dan de belastingdruk op LPG. (…)
Ik zal in het Belastingplan 2017 voorstellen om voor de periode van 2017 tot en met 2020 een vast tarief in te voeren voor de elektriciteit die geleverd wordt aan laadpalen met een zelfstandige verbinding met het net. Ik zal daarbij voorstellen om de hoogte van het vaste tarief gelijk te stellen aan het tarief in de tweede schijf van de energiebelasting. Dit tarief is op dit moment 4,996 cent per kWh en ligt daarmee de helft lager dan het tarief in de eerste schijf van 10,007 cent per kWh dat op dit moment in de praktijk meestal van toepassing is. De looptijd is vier jaar. Deze periode komt overeen met de periode van fiscale stimulering voor elektrisch rijden in Autobrief II. (…) Met dit voorstel geef ik uitvoering aan de motie Van Weyenberg/Grashoff. Ik ben voornemens het aparte tarief voor laadpalen met een zelfstandige verbinding met het net in het Belastingplan 2017 op te nemen en koers op inwerkingtreding van het vaste verlaagde tarief met ingang van 1 januari 2017. (…)’

Wiebes zal ook de heffing van 1 cent afschaffen (voor andere duurzame investeringen).

Bronnen
Brief staatssecretaris Wiebes aan de Tweede Kamer, 18 maart 2006: Reactie op motie Van Weyenberg en Grashoff: laadpalen en energiebelasting (download doc-file, 5 pagina’s)
Foto’s: Rijksoverheid

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.