‘Belastingplannen missen vergroeningsvoorstellen’

19 juni 2015 – In de vandaag verschenen belastingplannen is het kabinet, volgens groene werkgevers, vergeten ‘concrete voorstellen op te nemen die zorgen voor de broodnodige vergroening van het belastingstelsel’. 

De Groene Zaak, Natuur & Milieu, Greenpeace en de DE Koepel willen dat de Kamer zich sterk moet maken voor een vergroening. ‘Het vergroenen van ons belastingstelsel past immers heel goed in het huidige tijdsbeeld, waarin mensen overstappen van fossiele naar duurzame energie, hun benzineauto inruilen voor een elektrische en waarin steeds meer bedrijven hun business case baseren op het hergebruik van grondstoffen. Doordat de herziening die nu wordt voorgesteld geen rekening lijkt te houden met deze ontwikkelingen, zal het belastingstelsel binnen no time weer aan vernieuwing toe zijn.’
De vier organisaties deden al eerder voorstellen aan het kabinet voor een vergroening van het belastingstelsel. Daarbij deden zij o.a. de volgende voorstellen:
‘– Trek het enorme belastingverschil tussen gas en elektriciteit recht
– Verlaag de BTW op duurzame producten of diensten
– Laat vrachtverkeer – net als in omringende landen – betalen per kilometer
– Stel zelfopgewekte duurzame energie voor eigen gebruik vrij van belastingen.’

Staatssecretaris Wiebes: ‘Kom met suggesties’
In zijn brief aan de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Wiebes het wel over vergroening en meldt dat hij nog open staat voor suggesties uit de Kamer: ‘Nederland staat volgens Eurostat in de top-3 van landen met de hoogste milieubelastingen. In de komende vijf jaar loopt de energiebelasting verder op tot een verhoging van circa € 2 miljard structureel per jaar door de opslag duurzame energie ter financiering van de SDE+. Het kabinet heeft in de brief ‘Keuzes voor een beter belastingstelsel’ aangekondigd verder op zoek te gaan naar manieren om de verduurzaming van de economie verdergaand te ondersteunen, waar mogelijk ook fiscaal. Hierbij zijn de door het kabinet gehanteerde randvoorwaarden breed onderschreven: de maatregelen 1) mogen er niet toe leiden dat werkgelegenheid de grens over verdwijnt en het klimaat ondertussen niet verbetert, en 2) moeten voor de Belastingdienst goed uitvoerbaar zijn. Een maatregel die in dat verband op draagvlak lijkt te kunnen rekenen, is het minder degressief maken van de energiebelasting op elektriciteit, waarbij de opbrengst wordt teruggesluisd naar bedrijven. Hiertoe lijken mogelijkheden te zijn waarbij we er wel voor moeten waken dat Nederland niet uit de pas gaat lopen met de omringende landen. Het kabinet staat ook in het kader van verdere vergroening open voor concrete suggesties vanuit uw Kamer binnen de hiervoor genoemde randvoorwaarden.’

Bronnen
Persbericht De Groene Zaak, Natuur & Milieu, Greenpeace en de DE Koepel, 19 juni 2014: Groene werkgevers en NGO’s: belastingbrief mist concrete vergroeningsvoorstellen
Brief van staatssecretaris Wiebes aan de Tweede Kamer, 19 juni 2015: Belastingherziening (pdf, 6 pag.)
De Groene Zaak, Natuur & Milieu, Greenpeace en de DE Koepel, 23 april 2015: Manifest ‘Een toekomstbestendig belastingstelsel’ (pdf, 12 pag.)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.