Beleggingswereld: ‘Mooie kansen in duurzame energie’

1 september 2015 – Beleggers zien de ontwikkelingen rond duurzame energie als een ‘leuke, interessante en constructieve trend’ en er is door Trend Invest al een beleggingspakket ‘Duurzame Energie’ samengesteld.


Uit een bericht van IEX.nl
Op IEX.nl inventariseert beleggingsadviseur Robert Schukink Kool de argumenten waarom duurzame energie zo kansrijk is voor beleggers. Dit zijn zijn argumenten:

 • EU-doelstellingen zijn keihard
  ‘Vooral de situatie in Europa is interessant. Dit vanwege de keiharde doelstellingen die binnen de Europese Unie (EU) in het beleidsplan Europa 2020 zijn afgesproken. Dat biedt kansen voor beleggers!’
  ‘Europa als geheel gaat het gestelde doel van 20% duurzaam energie in 2020 wel halen, is de verwachting. Maar er zijn de komende jaren forse investeringen nodig om die doelstellingen te behalen.’
 • Europa doet het goed
  ‘Wereldwijd doet Europa het wat duurzame ofwel hernieuwbare energie trouwens goed. Zeker in vergelijking met landen als China en de Verenigde Staten.’
 • Nog forsere groei voorspeld
  ‘Overigens stelt de Amerikaanse zakenbank Citibank in een recent rapport dat duurzame energie mondiaal door voortdurende innovatie en verlaging van de kostprijs veel harder zal groeien dan de toch al forse prognoses van het Internationaal Energie Agentschap (IEA).’
 • Interessante ondernemingen: Gamesa, Vestas en VERBIO
  ‘Interessante Europese ondernemingen zijn onder meer Gamesa, een Spaanse producent van windturbines en tevens een ontwikkelaar en uitbater van windmolenparken. Dit aandeel boekte over de laatste twaalf maanden en koerswinst van 38%. Ook het Deense bedrijf Vestas, dat windturbines maakt (+48%) en het Duitse VERBIO Vereinigte BioEnergie, actief is in de productie van biobrandstoffen (+149%) presteerden de laatste twaalf maanden prima.’
 • Ook tegenvallers
  ‘Maar het kan natuurlijk niet overal hosanna zijn. Zo verliest het Duitse CropEnergies, dat actief is in de productie van biobrandstoffen, 23% over twaalf maanden.’
 • Tegenvallend Nederland biedt juist weer kansen
  ‘Nederland behoort nu binnen de EU nog tot de landen die het slechtst presteren op het gebied van duurzame energie, met een gemeten percentage vorig jaar van 5,6% (de doelstelling voor ons land is 14% in 2020).’

Dezelfde beleggingsadviseur ziet in De Telegraaf bijzondere ‘koopkansen’ voor zonne-energie. (De krant noemt Schukink Kool trouwens een ‘goeroe’ op het terrein van beleggingen.)


Uit een bericht van De Telegraaf

‘(…) Neem de trend zonne-energie. Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) ging er al wat langere tijd van uit dat tot en met 2020 jaarlijks wereldwijd gemiddeld een kleine 20% extra zonne-energie capaciteit zal worden geïnstalleerd. Maar de Amerikaanse bank Citibank stelde recent die verwachting naar boven bij: jaarlijks 30% extra zonne-energiecapaciteit. En het Amerikaanse, in duurzame energie-research gespecialiseerde, GTM Research komt zelfs tot een jaarlijkse groei van ruim 40% per jaar. Dat zal uiteraard de toch al forse investeringen in zonne-energie nog verder opjagen. Tegelijkertijd zijn de koersen van veel zonne-energie aandelen flink gedaald. Koopkans dus? (…)’


Bronnen
IEX, 31 augustus 2015: Mooie kansen in duurzame energie
De Telegraaf, 31 augustus 2015: Nieuwe kansen door daling?

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.