België: 80 windturbines wachten al jaren op vergunning

25 september 2015 –Tachtig windturbines met een vermogen van zo’n 230 MW kunnen al vele jaren in België niet gebouwd worden door ambtelijke vertraging bij de vergunningverlening.

Dat blijkt uit een onderzoek van de brancheorganisatie VWEA (Vlaamse Windenergie Associatie) onder haar  leden.
In 2014 werden er in Vlaanderen 59 nieuwe windturbines gebouwd, samen goed voor  127,1 MW, naast de 248 bestaande windturbines. Het geïnstalleerd vermogen in Vlaanderen bedraagt nu 603 MW. ‘Toch waarschuwt de VWEA voor de impact van een versnipperd beleid, de administratieve rompslomp, o.m. door diverse planningsinitiatieven en het gebrek aan investeringszekerheid voor de komende jaren.’

Uit een bericht van Bouwen & Wonen
‘(…) Het wachten op een uitspraak loopt in de helft van de gevallen twee tot vier jaar of langer op. VWEA dringt er bij de betrokken ministers op aan hier spoedig actie tegen te ondernemen : een beslissingstermijn van de Raad binnen de 6 maanden is een echte noodzaak. (…) De gegevens betreffen 46 projecten van de laatste 5 jaar met in totaal 137 windturbines of een totaal vermogen van 373,7 MW. De resultaten van deze bevraging zijn dan ook representatief voor Vlaanderen.
VWEA stelt vast dat er in 61% van de gevallen (229,3 MW) nog steeds geen uitspraak is en dat doorlooptijden in de helft van de gevallen oplopen van 2 tot 4 jaar of langer. Dat is bijna 40% van het totaal geïnstalleerd vermogen op eind 2014 in Vlaanderen dat geblokkeerd zit in procedures Dit is bijzonder nefast voor het maatschappelijk draagvlak. Doordat omwonenden zolang in onwetendheid gehouden worden, wordt het draagvlak voor de nieuwe windenergieprojecten sterk ondermijnd. Ook voor de uitbaters van de windparken heeft deze jarenlange rechtsonzekerheid verstrekkende gevolgen. Zowat 343 miljoen Euro aan investeringswaarde bevindt zich jaren in onzekerheid. VWEA hoopt dat de nodige maatregelen getroffen worden om de procedures bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tot een redelijke termijn van 6 maanden terug te brengen. (…) De windenergiesector heeft vooral nood aan het goed werken van bestaande regels en procedures in plaats van steeds maar nieuwe regels en planningsinitiatieven. Dergelijke aanpak is cruciaal om de doelstellingen inzake hernieuwbare energie te behalen. VWEA ziet 2000 MW aan windenergie als een realistische Vlaamse doelstelling tegen 2020. (…)’

 

Bronnen
Bouwen & Wonen, 24 september 2015: 80 windturbines jarenlang beblokkeerd
Ode.be: website VWEA
Verslag enquete VWEA (pdf, 4 pag.)
VWEA, zonder datum (2015), 59 nieuwe windturbines gebouwd in 2014
Foto: VWEA

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.