België begint met overleg over sluiten kerncentrales


30 januari 2017
De Belgische energieministers (België heeft er vier) komen vandaag bijeen om te overleggen over de eerste stappen naar het sluiten van alle Belgische kerncentrales.

Het overleg van vandaag gaat over de eerste stap: het opstellen van een ‘energiepact’. Dat pact moet duidelijk maken hoe België na de ‘kernuitstap’ verder kan.
Al in 2003 is in België tot een kernuitstap besloten en zouden de eerste kerncentrales al in 20154 sluiten. Maar omdat er niet voldoende was geïnvesteerd in andere energiebronnen werden de plannen keer op keer gewijzigd en de maximaal toegestane levensduur van de zeven kerncentrales verlengd. Dát de centrales dicht zouden gaan bleef onveranderd de bedoeling. Nu is het plan dat alle centrales eind 2025 gesloten zullen zijn (en twee iets eerder). Maar vorig jaar waarschuwde het Internationaal Energie Agentschap al dat België ook dat niet zou halen en adviseerde de centrales eventueel nog langer open te houden.
En nu begint dan eindelijk het overleg over een energieplan voor het land.

Uit een bericht van Metro
‘(…) De vier ministers moeten samen bekijken hoe de begeleidende maatregelen worden verdeeld. Er is opslag van energie nodig, een betere samenwerking met de buurlanden en een grotere strategische reserve. De vraag naar energie moet dan weer omlaag. Vooral de strategische reserve is momenteel een probleem. (…) De gascentrales, die moeten bijspringen als de productie van groene energie tekort schiet, zijn momenteel immers verlieslatend. (…)
Uit een Duitse studie bleek vorige week nog dat een Belgische kernuitstap tegen 2025 geen probleem is, maar dan moet er dit jaar absoluut een pact tussen de regeringen komen. Voor de milieu-organisaties is het alvast helder wat er moet gebeuren: “Dankzij de spectaculaire prijsdaling van wind- en zonne-energie is een toekomst met veel meer hernieuwbare energie 2 miljard euro aan subsidies goedkoper dan een scenario met fossiele brandstoffen.”
Bond Beter Leefmilieu, IEW, Greenpeace en WWF leggen hun berekeningen bij de start voor aan de vier ministers. “We hopen dat de opstart van een Belgisch energiepact een einde maakt aan het gekibbel.”(…)’

Bronnen
Metro, 30 januari 2017: Belgische Energieministers starten voorbereiding kernuitstap
Foto: kernreactoren Doel (foto: Electrabel)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.