België weigert sluiting kerncentrales

België weigert sluiting kerncentrales

8 december 2016Onze centrales zijn veilig en kunnen dus open blijven, aldus de Belgische minister van Binnenlandse Zaken Jambon in reactie op het verzoek van Nederland de centrales te sluiten tot duidelijk is dat ze inderdaad veilig zijn.

Nederland en België zijn  het er wel samen over eens dat een recent onderzoek naar de veiligheid ondeugdelijk is. In dat onderzoek werd een meltdown bij brand niet uitgesloten. Er komt een nieuw onderzoek.

Belgische toezichthouder: centrales zijn veilig
Uit een bericht van de NOS

‘(…) Jambon wees het verzoek van Schultz af. Hij zegt daarover dat hij de bezorgdheid begrijpt, maar vertrouwt op de nucleaire toezichthouder van België. Die stelt dat de kerncentrales veilig zijn. De Belgische toezichthouder zal binnenkort de Nederlandse nucleaire autoriteit daarover bijpraten. (…) Minister Jambon wil de resultaten van [de nieuwe] studie afwachten voordat hij overgaat op tijdelijke sluiting. Schultz heeft gezegd dat zij dat zelf anders zou hebben gedaan. (…)’

Minister Schulz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) had geen genoegen mogen nemen met de weigering van België kreeg zij gisteren in de Tweede Kamer van enkele kamerleden te horen. Zij verwijten haar de zaak niet voldoende hoog op te nemen.

Nederlandse Kamerleden willen actievere opstelling regering
Uit een bericht van De Limburger

‘(…) Kamerlid Eric Smaling van de SP mist een gevoel van urgentie bij de Nederlandse regering, terwijl de gevolgen van een ramp in een Belgische kerncentrale grensoverschrijdend zijn. Volgens Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) voelen de mensen in Zuid-Limburg zich door het kabinet in de steek gelaten. Zij wil dat de minister evacuatieplannen voor Limburg en Brabant actualiseert en openbaar maakt. Schultz zegt dat er geen sprake is van onderschatting van wat er leeft onder de Limburgse bevolking, „maar ik kan zelf helaas het knopje niet uitdraaien”. Volgens Schultz zou Nederland een klacht kunnen indienen bij de Europese Commissie en aan kunnen dringen op sluiting, „maar dat kan alleen als Tihange aantoonbaar een regel overtreedt.” Ze wijst erop dat de centrales in België bij ­ieder incident worden stilgelegd, ook als de incidenten niet gevaarlijk zijn, zoals in alle recente gevallen. „Zo is dat nu eenmaal afgesproken in België.” (…)’

Weet de minister meer of is dit een politiek spel?

‘Dit is een losse flodder’
Er wordt ook in Nederland getwijfeld of er reden is voor zorg.
Uit het bericht van de NOS
‘(…) Kernfysicus Wim Turkenburg kan de uitspraak van minister Schultz niet plaatsen. “Het is een losse flodder.” Volgens hem zou het sluiten tot grote problemen leiden en roept de uitspraak angst op. “Eerder zei de minister nog dat het veilig was. Ze baseerde zich toen op de Belgische waakhond FANC. Die situatie is niet wezenlijk veranderd, voor zover ik weet.”
Als de minister andere informatie heeft, moet ze die kenbaar maken, zegt hij. “Er kan altijd iets gebeuren, dat is inherent aan kernenergie. Maar de kerncentrales in België voldoen aan dezelfde eisen als die in Borsele.”
Jaap Gelok is verrast door het verzoek van Schultz. Hij is burgemeester van het Zeeuwse Borsele en portefeuillehouder nucleaire zaken voor de veiligheidsregio’s Zeeland en Midden- en West-Brabant. “Ik volg alles op de voet en heb geen reden tot grote bezorgdheid. Ik vraag me dus af of de minister meer weet of dat hier een politiek spel wordt gespeeld.”
Limburg wil permanente sluiting
Burgemeester Krewinkel van Heerlen vindt tijdelijke sluiting niet ver genoeg gaan. Hij probeert samen met burgemeesters uit Zuid-Limburg via de rechter permanente sluiting van de kerncentrales af te dwingen. “We maken ons vreselijk veel zorgen”, zegt hij.
Andere bestuurders uit Limburg zijn blij met het verzoek van minister Schultz. “Het is fijn dat de minister actie onderneemt”, zegt burgemeester Penn van Maastricht. Theo Bovens, de Limburgse commissaris van de koning, ziet het signaal van de minister als steun in de rug. (…)’

Ook bezorgdheid in België

Waar is solidariteit met mensen uit de grensgebieden?’
Uit een bericht van De Morgen

‘(…) “[Energie]minister Marghem kan nu echt niet langer doen alsof haar neus bloed. Ze zal moeten kiezen tussen haar ongeloofwaardige loyauteit aan Electrabel of solidariteit met de ongerustheid van de mensen uit de grensgebieden in Duitsland, Nederland en Luxemburg”, zegt Kamerlid Karin Temmerman. (…)’

Bronnen
NOS, 7 december 2016: België houdt vol dat kerncentrales veilig zijn
De Limburger, 7 december 2016: Minister Melanie Schultz zou Tihange stilleggen (via Blendle)
De Morgen, 7 december 2016: Nederlandse milieuminister vraagt tijdelijke sluiting Belgische kerncentrales
Foto: demonstratie bij kerncentrale Tihange (foto GroenLinks Maastricht)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.