Belgisch bezwaar tegen kabeltracé Nederlands windpark

29 augustus 2016Het Havenbedrijf Antwerpen tekent bij de Nederlandse Raad van State bezwaar aan tegen een voorgesteld kabeltracé voor het gelande windpark-op-zee Borssele. De kabels in de Schelde leggen is ‘te gevaarlijk’.

Uit een bericht van de Gazet van Antwerpen
‘(…) Nederland wil op termijn vijf windparken op zee bouwen, samen goed voor 3.500 megawatt aan energie. Om de energie aan land te krijgen, wordt onder meer met onderzeese hoogspanningskabels gewerkt. Er is sprake van vijf opties, tracés 1, 2, 3, 4A en 4B. De laatste twee lopen door de Westerschelde en het tracé 4B zou volgens het Havenbedrijf de voorkeur van de Nederlandse overheid hebben en ook al vergund zijn.
Het Havenbedrijf is echter ‘not amused’. “Zo is het tracé 4B onverenigbaar met de Scheldeverdragen die in 2005 tussen Vlaanderen en Nederland werden afgesloten, en die afspraken inhouden over de veiligheid, toegankelijkheid en natuurlijkheid van de rivier. In het tracé 4B bevindt de kabel zich immers in het drukst bevaren gebied van de Westerschelde, op het knooppunt van alle scheepvaarttrafieken van alle Scheldehavens”, klinkt het. (…)’

Uit een bericht van de PZC
‘(…) Volgens de Antwerpse haven zijn er verschillende alternatieven voor het kabeltracé, maar zijn die onvoldoende onderzocht. (…) Het Havenbedrijf wil bij de rechter afdwingen dat alternatieven beter worden onderzocht. “De vaarwegfunctie van de Westerschelde mag niet aangetast worden. Geen enkele ingreep mag een belemmering vormen voor de veiligheid en vlotheid van het internationale scheepvaartverkeer van en naar de haven van Antwerpen”, aldus het Havenbedrijf. (…)’

Bronnen
De Gazet van Antwerpen, 26 augustus 2016: Havenbedrijf in beroep tegen kabeltracé windmolenpark 
PZC, 26 augustus 2016: Havenbedrijf Antwerpen vecht aanleg kabel naar windpark Borssele aan

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.