Belgisch onderzoek: ‘Meer schildklierkanker na Tsjenobyl’

14 april 2016 – Uit een studie van een universitair ziekenhuis in België blijkt dat de kernramp van Tsjernobyl in 1986 heeft geleid tot ‘aanzienlijk meer’ schildklierkanker bij Belgen die toen 15 jaar waren.

Uit een bericht van De Morgen
‘(…) De resultaten van de studie werden gepubliceerd in het magazine van het Koninklijk Belgisch Genootschap voor Heelkunde en tonen aan dat in de afgelopen dertig jaar meer gevallen van schildklierkanker werden vastgesteld bij Belgische -15-jarigen ten tijde van de kernramp, dan bij andere bevolkingsgroepen.
De onderzoekers baseren hun conclusies op de 2.349 patiënten geboren voor april 1986, die tussen april 1986 en april 2015 in het ziekenhuis Mont-Godinne geopereerd werden aan de schildklier. Onder hen waren 2.164 patiënten ouder dan 15 jaar ten tijde van de kernramp, waarvan 8,1 procent een papillaire schildklierkanker had ontwikkeld, een vorm van schildklierkanker die veroorzaakt kan worden door radioactieve straling. Bij de toenmalige -15-jarigen ligt dat aantal met 19,5 procent echter aanzienlijk hoger. (…)’

Eerder rapport trok onjuiste conclusie
In 2011 publiceerde het Belgische Studiecentrum voor Kernenergie nog een rapport (’25 jaar na Tsjernobyl’) waarin gesteld werd dat Tsjernobyl in België geen gezondheidsschade had gebracht.
Uit het rapport (pag 21)
‘(…) In België [was] de supplementaire stralingsblootstelling ten gevolge van het ongeval klein, vergeleken met de gemiddelde stralingsblootstelling van onze bevolking (en zelfs gering ten opzichte van de geografische schommelingen in de natuurlijke stralingsblootstelling). Zelfs gebruik makend van de meest pessimistische risicocijfers aangaande kankerinductie en aangeboren of erfelijke afwijkingen, is het niet mogelijk om een eventuele toename te detecteren. Andere gezondheidseffecten (zoals schildklierfunctieproblemen, daling van de vruchtbaarheid, onderdrukking van het beenmerg) werden in ons land niet waargenomen omdat zij pas optreden als een hoge drempeldosis wordt overschreden. (…)’

Nederland
De redactie van FluxEnergie is niet op de hoogte van vergelijkbaar Nederlands onderzoek.

Bronnen
De Morgen, 12 april 2016: “Meer schildklierkanker bij Belgische jongeren na kernramp Tsjernobyl”  SCK-CEN, Studiecentrum voor kernenergie, 2011: Tsjernobyl, 25 jaar later (pdf, 32 pag.)

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.