Belgische deelstaten bereiken klimaatakkoord

12 oktober 2016Na zeven jaar overleg is het eindelijk gelukt: België heeft een klimaatakkoord. De deelstaten zijn het gisteren eens geworden over de verdeling van de klimaatinspanningen tot 2020. 

Daarmee kan de 450 miljoen euro uit de verkoop van emissierechten, die geblokkeerd op een rekening stond, worden vrijgemaakt om klimaatbeleid te voeren, aldus De Morgen.

Uit een bericht van de Tijd
De tekst die dinsdag werd goedgekeurd, herneemt de afspraken van december vorig jaar. België moet ervoor zorgen dat tegen 2020 13 procent hernieuwbare energie  in het totale aanbod ter beschikking is. België moet ook de uitstoot van CO2 door transport, gebouwen en landbouw beperken met 15 procent. (…)’

Gisteren werden de drie gewesten het eens over de verdeling van de inspanningen om die klimaatdoelen te halen. Ze spraken een verdeling af voor de uitstoot-reductie per gewest, de emissierechten die ieder gebied krijgt en over de bijdrage aan de internationale klimaatfinanciering.

Energieminister Marghem had dinsdag al aangedrongen op een Belgisch akkoord, helemaal met het zicht op 4 november, wanneer het klimaatakkoord van Parijs in werking treedt.

‘(…) Europa beloofde in dat kader al de uitstoot van broeikasgassen met 40 procent te verminderen tegen 2030. Voor België zou dit neerkomen op een vermindering van de uitstoot in gebouwen, landbouw en transport met 35 procent. Volgende maandag bespreken de EU-ministers van klimaat voor de eerste keer de Europese lastenverdeling. België krijgt dus al snel  een nieuw en nog veel lastiger Belgo-Belgisch klimaatdossier op het bord.(…)’

Bronnen
De Tijd, 11 oktober 2016: Dan toch Belgisch klimaatakkoord
De Morgen, 11 oktober 2016: Deelstaten bereiken akkoord over verdeling van klimaatinspanningen tot 2020
FluxEnergie, 11 oktober 2016: Marghem eist vandaag nog een Belgisch klimaatakkoord

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.