Belgische overheid dwarsboomt Belgische ‘klimaatzaak’ met taalwetten


12 januari 2017
Naar het voorbeeld van de Urgenda-klimaatzaak in Nederland is twee jaar geleden ook in België een ‘klimaatzaak’ begonnen. De Belgische overheid maakt er echter een procedureslag van door gebruik te maken van de gecompliceerde Belgische staatsinrichting. Vooralsnog lijkt het meer op een taalstrijd dan op een klimaatzaak.

De inzet van de groep burgers die in België is: het nakomen van de Belgische verplichtingen (40% minder CO2-uitstoot in 2020). Maar tot nu gaat het daar helemaal niet over. Tot nu toe is er vooral tijd verloren.

Minister Joke Schauvliege: vertragen via procedureslag

Uit een bericht van MO Mondiaal Nieuws
‘(…) Twee jaar al woedt er een procedureslag over de taal waarin het proces gevoerd moet worden. Om vier verschillende uitspraken te vermijden (en te vervallen in het gebrek aan eenduidigheid dat het huidig Belgisch klimaatbeleid plaagt), koos Klimaatzaak om één procedure te voeren voor alle overheden. Aangezien het Waals gewest in Namen gevestigd is en niet in tweetalig Brussel zoals de andere overheden, is Klimaatzaak als eiser verplicht de procedure in het Frans te voeren. Dat is de taalwetgeving. Die werd volgens justitie correct gevolgd waardoor het elke aanvechting door het Vlaams Gewest tot nu toe niet toegekend werd.
Uiteindelijk stapte Vlaams minister Joke Schauvliege in april 2016 naar het Hof van Cassatie om de laatste beslissing te vernietigen wat nog eens achttien maanden vertraging kan opleveren. Over het klimaat zelf werd al die tijd – letterlijk – in alle talen gezwegen.
De initiatiefnemers geven echter niet op, integendeel.
‘Wij zijn strijdvaardiger dan ooit!’, klinkt het. ‘We gaan die wachttijd in ons voordeel omzetten zodat we tegen dat de procedure echt van start gaat, nog veel sterker staan met een breed gedragen project en vele mede-eisers,’ zegt Sarah Van Riel van Klimaatzaak. (…)’

Roger Cox, de Nederlandse advocaat van de Urgenda-klimaatzaak adviseert de Belgen in hun klimaatzaak. Hij geeft ook de Belgen uiteindelijk een goede kans omdat het Belgische aansprakelijkheidsrecht bijna helemaal gelijk is aan het Nederlandse.

Toen de Vlaamse regering besloot tot de vertraging reageerde het Vlaams parlementslid Hermes Sanctorum: ‘U lijkt echt te kwader trouw te zijn, want het gaat hier alleen over de taalwetgeving. Ik kan hier alleen maar uit opmaken dat dit een moedwillige poging is om een uitputtingsslag te leveren. In Nederland is er al lang een uitspraak, hier zijn we alleen nog maar over taal bezig.’

Bronnen
MO Mondiaal Nieuws, 10 januari 2017: Verloren tijd gebruikt Klimaatzaak om meer mede-eisers te vinden
Website Belgische klimaatzaak
Zie ook
De Redactie, 26 april 2016: Vlaamse regering naar Cassatie in proces Klimaatzaak 
Foto: Klimaatzaak. Portretfoto Schauvliege: website Schauvliege

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.