foto: Frank Goethals / Eandis

Belgische overheid en Ombudsman Energie spreken niet dezelfde energie-taal

digit.meter_23apr18_6953

De vaste forfaitaire vergoeding die sommige Belgische energieleveranciers opleggen aan klanten die tijdens een lopende contractperiode van meer dan een jaar overstappen naar een andere leverancier is niet in strijd met het vorig jaar gesloten consumentenakkoord. Dat zegt de federale overheidsdienst (FOD) Economie na een juridische doorlichting van de situatie.

Vorig jaar ondertekende minister van consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) samen met energieleveranciers dit consumentenakkoord voor de energiesector. Het gaat om een vrijwillig engagement van zeventien energieleveranciers. Het akkoord bevat afspraken over de forfaitaire vaste vergoeding. De Europese wetgeving geeft leveranciers de mogelijkheid om een dergelijke vergoeding aan te rekenen.

Het Belgisch consumentenakkoord bepaalt dat voor contracten van bepaalde duur van meer dan één jaar, de forfaitaire vaste vergoeding niet integraal meer in rekening zal worden gebracht aan consumenten die vervroegd een einde maken aan hun contract.

“Forfaitaire vergoeding geen verbrekingsvergoeding”

Tijdens de voorbereiding van het consumentenakkoord, maakte de FOD Economie een analyse van de forfaitaire vaste bedragen per begonnen jaar. Al in 2012 stelde de FOD vast dat sommige leveranciers een dergelijke vergoeding aanrekenen. De overheidsdienst kwam tot de conclusie dat deze vaste forfaitaire vergoeding onderdeel uitmaakt van het tarief en dus geen verbrekingsvergoeding vormt in de zin van de energiewetten. Ze is –volgens de FOD– ook niet strijdig met de elektriciteits- en gaswet en, meer specifiek met de bepaling die voorziet dat de consument op elk ogenblik en zonder kosten een einde moet kunnen stellen aan zijn lopende overeenkomst voor energielevering.

Nog volgens de FOD vormt ze geen oneerlijke handelspraktijk voor zover ze het wettelijk recht om op elk ogenblik een contract te beëindigen, in de feiten niet teniet doet.

De Belgische Ombudsman Energie is echter een ander mening toegedaan. Volgens hem is de forfaitaire vaste vergoeding wel een verbrekingsvergoeding.

Kris Peeters reageert laconiek: “De Ombudsman Energie werkt onafhankelijk en is uiteraard vrij om een zaak op te starten als hij dat nodig acht.”

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.