Kerncentrale Doel (foto: Engie)

Belgische regering bevestigt sluiting kerncentrales…onder voorwaarden

De Belgische regering bevestigt dat tegen 2025 de zeven kernreactoren voor elektriciteitsproductie definitief moeten worden stilgelegd. Tenzij er dan onvoldoende elektriciteit uit andere bronnen beschikbaar zou zijn.

Hoewel deze beslissing hoofdnieuws is, verandert ze eigenlijk niets aan de bestaande toestand noch aan de onzekerheid. Want in 2003 had een vorige regering al beslist om de kernreactoren te sluiten zodra ze veertig jaar oud waren. In 2015 hadden de reactoren Doel 1, Doel 2 en Tihange een al uit dienst moeten worden genomen.

Toen het zover was doken er doemscenario’s op, over onder meer een winterse black-out in delen van het land. Eerst kreeg Tihange 1 tien jaar extra levensduur toegekend en op de valreep ook Doel 1 en 2. Concreet betekent dit dat volgens de huidige planning Doel 3 in 2022 dicht moet, Tihange 2 in 2023 en de vijf overige reactoren in de loop van 2025.

N-VA kan niet verliezen

De N-VA, de grootste regeringspartij, verzette zich lang tegen de sluiting van de kerncentrales. Op het eerste gezicht heeft ze de duimen gelegd, maar niets is minder waar. Het voorwaardelijke karakter van de sluiting is eigenlijk een compromis. Bovendien kan de partij haar grote gelijk halen als over enkele jaren blijkt dat er binnenlands te weinig niet-nucleaire elektriciteit wordt geproduceerd en geïmporteerde stroom de elektriciteitsprijs zou opstuwen. In 2017 stonden de zeven kernreactoren nog in voor 40,2% van de in België geproduceerde elektriciteit.

Engie is uitbater van de zeven reactoren en ook de enige eigenaar van Doel 1 en 2. EDF bezit 10,2% van Doel 3 en 4 en Tihange 2 en 3 en 50% van Tihange 1. Alle andere aandelen zijn in het bezit van Engie, al heeft E-On speciale trekkingsrechten op een volume Belgische kernenergie.

Kerncentrales dicht, CO2-uitstoot omhoog

De onzekerheid over de sluiting van de twee kerncentrales (Doel, vier reactoren) en Tihange (drie reactoren) remde investeringen in gasgestookte centrales of hernieuwbare energie af, omdat stroom uit oude, al lang afgeschreven en continu draaiende kernreactoren bleef goedkoper is op de groothandelsmarkt. De nieuwe regeringsbeslissing neemt die onzekerheid niet weg. De nucleaire uitstap is nu immers gekoppeld aan een jaarlijkse monitoring van de bouw van gasgestookte centrales, stroomprijzen en CO2-uitstoot en bovendien aan een energienorm die moet voorkomen dat de elektriciteitsprijzen in België sneller stijgen dan in de buurlanden. De CO2-uitstoot komt eraan te pas omdat de (gedeeltelijke) vervanging van uranium door aardgas deze uitstoot omhoog zal jagen.

Federaal vicepremier Kris Peeters(CD&V) kondigt alvast een concrete stap aan: de federale regering gaat in het Belgische deel van de Noordzee bijkomende zones voor windturbines afbakenen. De zone die daarvoor nu beschikbaar is, is al helemaal ingevuld met bestaande of geplande windparken.

Marghem moet in actie komen

Federaal minister van energie Marie-Christine Marghem (MR) heeft nu de opdracht gekregen om binnen de twee maanden een wetsontwerp op tafel te leggen over eventuele overheidssteun aan gascentrales. Sommige commentatoren merken op dat ze hiervoor al drie jaar de tijd had. De algemene indruk is wel dat de meeste –dus niet noodzakelijke alle– nucleaire reactoren tegen 2025 definitief worden stilgelegd. Daarna kan de ontmanteling nog jaren aanslepen en de nazorg voor het radioactief afval nog eeuwen.

“We zijn opgelucht dat de onzekerheid over de kernuitstap weg is,” luidt de optimistische reactie van Greenpeace. De Bond Beter Leefmilieu is terughoudender en toont zich “afwachtend positief.”

Meedenken

Febeg, de federatie van Belgische energiebedrijven, ziet nog altijd onzekerheden. “Daarom is het belangrijk dat er een federaal energiecomité komt, dat kan bijsturen indien dit noodzakelijk zou zijn, klinkt het. “Febeg en haar leden die investeren in de energietransitie zijn uiteraard ter beschikking om hieraan met hun beschikbare expertise bij te dragen.”

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.