Besluit gaswinning Terschelling uitgesteld tot 2016

28 mei 2015 – Minister Henk Kamp van Economische Zaken stelt zijn besluit over gaswinning bij Terschelling uit tot medio 2016. Eerst wil hij de Mijnbouwwet aanpassen.

Het Nederlandse oliebedrijf Tulip Oil wil gas gaan winnen op en bij Terschelling. Kamp zou deze zomer besluiten of het bedrijf een vergunning krijgt, maar stelt zijn besluit nu uit.

Uit een bericht van de NOS
‘(…) “We gaan eerst de Mijnbouwwet wijzigen waardoor er een bredere afweging gemaakt kan worden en er rekening gehouden kan worden met natuur- en landschapsbelangen”, zegt minister Kamp. (…)’

Uit een bericht van de NRC
‘(…) Omdat de Mijnbouwwet nog na de zomer nog door beide Kamers moet, gaat het thema rond de gasboring op Terschelling pas medio volgend jaar weer echt spelen, aldus de minister. (…)’

Onvoldoende draagvlak

Er is veel protest tegen de gaswinning op de Wadden. De Terschellingse gemeenteraad stemde al unaniem tegen. En ook in de Tweede Kamer is een meerderheid tegen de voornemens van Tulip Oil, nu ook de PvdA bekend maakte tegen te zijn.

Uit een bericht van de NOS
‘(…) De PvdA vindt dat er definitief geen toestemming moet komen voor gaswinning in het Waddengebied, zegt Tweede Kamerlid Jan Vos. Volgens de PvdA is het boren naar gas onder de Wadden te belastend voor het milieu en is er onvoldoende draagvlak voor. (…)’

Kamp deed zijn uitspraken bij een protestactie van tegenstanders van de gaswinning in Den Haag.

Uit een bericht van Binnenlands Bestuur
‘(…) Zo’n veertig inwoners van Terschelling maakten op het Haagse Plein hun bezwaren tegen de plannen duidelijk door het protestlied ‘Lekker laten zitten die paar kuub gas’ te zingen . Ook riepen ze: ‘Wie wil boren op Terschelling is niet goed snik.’ Milieudefensie had liever gezien dat de minister direct zou beslissen om de ‘overbodige en schadelijke boringen’ te verbieden. Maar de nieuwe mijnbouwwet zal de minister meer gronden geven om deze vergunning te weigeren vanwege de schade aan de natuur, aldus Milieudefensie. (…)’

Bronnen
NOS, 27 mei 2015: Besluit gaswinning Terschelling uitgesteld tot 2016
NOS, 27 mei 2015: PvdA: geen gaswinning in Waddengebied
NOS, 27 mei 2015: Protest tegen gaswinning: don’t frack with Terschelling
NRC, 27 mei 2015: Besluit over gaswinning Terschelling pas medio volgend jaar
Binnenlands Bestuur, 27 mei 2015: Medio 2016 besluit over gaswinning Terschelling

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.