‘Besparingspolitie’ – Twintig extra toezichthouders energiebesparing kantoorgebouwen

15 december 2016Omgevingsdiensten krijgen van het kabinet twintig extra toezichthouders die moeten zorgen voor meer energiebesparing in kantoorgebouwen. Aldus berichtte minister Blok aan de Tweede Kamer. Het extra toezicht op naleving moet binnen enkele jaren een forse energiebesparing opleveren.

Uit een bericht van Binnenlands Bestuur
‘(…) Vanaf 2023 mag geen enkel kantoor in Nederland een slechter energielabel hebben dan label C. Gebouwen met een slechter label, mogen dan niet meer worden gebruikt. De maatregel verplicht alle gebouweigenaren om hun pand zuiniger te maken. Volgens het kabinet is dat geen probleem, omdat de investering zich terugbetaalt via een lagere energierekening voor de eigenaar.

Toezicht schiet tekort
De maatregel is een aanscherping van het huidige beleid. Bedrijven en instellingen die veel energie gebruiken (meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 gas), zijn nu al verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen als de terugverdientijd onder de vijf jaar ligt. Gemeenten en omgevingsdiensten moeten controleren of dat gebeurt, maar dat toezicht schiet tekort, volgens het kabinet. Om die reden zijn sinds deze maand twintig extra toezichthouders voor de omgevingsdiensten beschikbaar. Zij helpen ook bij regionale projecten voor energiebesparing. Naar verwachting levert de betere controle in 2023 ruim 16 petajoule energiebesparing op, zo meldt het kabinet. (…)’

Bronnen
Binnenlands Bestuur, 29 november 2016: Meer toezicht op verplichte energiebesparing 
Brief minister Blok aan de Tweede Kamer, 28 november 2016: Energiebesparing gebouwde omgeving (pdf, 10 pag.)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.