Bestaand radioactief afval opslaan diep onder Borssele of Petten

12 oktober 2015 – Ingezonden briefDe regering heeft het niet aangedurfd om een stap te zetten naar de eindberging van radioactief afval omdat het veel kost. De regering wil het probleem doorschuiven naar toekomstige generaties. Ik heb een ander voorstel, want de vervuiler moet immers betalen.

Stoppen met kernenergie en het afval dat er nu is opbergen op de minst onveilige manier, namelijk boorgaten op vier tot vijf kilometer. Omdat de regering draagvlak belangrijk vindt, komen er naar mijn mening twee plaatsen in aanmerking. In de buurt van de kerncentrale Borssele in Zeeland en bij Petten in Noord-Holland, want daar zijn centrales in bedrijf en die garanderen draagvlak.

Minister Schultz van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft op 30 september 2015 het Nationaal Programma radioactief afval gepubliceerd. Niet omdat de Nederlandse regering dat wil, maar omdat de Europese Commissie (EC) dat eist. Voor de berging op lange termijn komen volgens de minister met name zoutkoepels in Noord-Nederland en kleilagen in Friesland in aanmerking. Maar daar is geen enkel draagvlak voor. Dus stel ik voor die plannen te schrappen. Gelukkig noemt minister in een bijzin ook berging in diepe boorgaten en sluit daarmee aan bij de internationale belangstelling voor deze optie.

Deze optie staat in de Verenigde Staten in de belangstelling. Het gaat hierbij om een boorgat van 5 kilometer diepte, waarbij containers met hoogradioactief kernafval in de onderste 2 kilometer komen, waarna de rest van het boorgat wordt opgevuld met beton en asfalt. Het Amerikaanse overheidsorgaan Nuclear Waste Technical Review Board (NWTRB), stelt dat de benodigde technologie ontwikkeld en beschikbaar is via de gas- en oliewinning. Op 3 kilometer diepte zijn geen grondwaterstromingen en daardoor geeft een diep boorgat, in vergelijking met een opslagmijn op 700 meter diepte, een betere afscherming. Bovendien kost berging in diepe boorgaten slechts 15% van berging in een opslagmijn.

Dat komt de regering goed uit, want die stelt de afgelopen jaren herhaaldelijk dat er in Nederland te weinig radioactief afval is om een ondergrondse berging economisch aantrekkelijk te maken. De aanleg van een opbergmijn in zout of klei is te duur en dus zouden diepe boorgaten een goed alternatief kunnen zijn, is mijn conclusie. Laten we het onderzoek dat nodig is voor dit alternatief doen op de plekken waar toch al onderzoek gebeurt naar kernenergie en waar draagvlak is, dus bij Borssele en Petten. Het Noorden van het land met de zoutkoepels kan dan eindelijk gerust adem halen.

Herman Damveld
(zelfstandig onderzoeker en publicist op het gebied van energie te Groningen)

Zie ook
FluxEnergie, 2 oktober 2015: Ontwerp nationale programma radioactief afval ter inzage
Ministerie I&M, september 2015: ‘Ontwerp nationale programma radioactief afval’

Reacties graag per mail naar FluxEnergie

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.